Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

CẤP GIẤY XÁC NHẬN VAY VỐN CHO SINH VIÊN KHÓA MỚI 2013 - 2017

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2013-2014

Xem tiếp...

CẤP GIẤY XÁC NHẬN VAY VỐN CHO SINH VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 – 2014

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Xem tiếp...

LỚP XH2B - TỔ CHỨC GẶP MẶT KỶ NIỆM 10 NĂM RA TRƯỜNG

Hướng tới kỷ niệm 67 năm thành lập trường Đại học Công đoàn (15/5/1946 -15/5/2013), sáng ngày 11/5/2013, tại Hội trường B304, Cựu sinh viên Khoa Xã hội học - Lớp XH2B (1999- 2003) đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 10 năm tốt nghiệp

Xem tiếp...

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Xem tiếp...

TRỢ CẤP XÃ HỘI CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUI

Xem tiếp...

CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CHO SINH VIÊN

Xem tiếp...

KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG: ĐÀO TẠO LÝ THUYẾT GẮN VỚI THỰC TẾ

Với mục tiêu đổi mới để nâng cao chất lượng đào tạo, gắn lý thuyết với thực tế, trong khuôn khổ môn học Thị trường chứng khoán, ngày 05/04/2013 Khoa Tài chính Ngân hàng và Câu lạc bộ Tài chính Ngân hàng đã phối hợp tổ chức chuyến thăm quan thực tế cho sinh viên tại Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long (KLS).

Xem tiếp...

Top