Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

THÔNG BÁO DỰ KIẾN DANH SÁCH THI ĐUA VÀ NHẬN HỌC BỔNG NĂM HỌC 2015 - 2016

Xem tiếp...

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG KỲ THI TUYỂN DUNG GIẢNG VIÊN 2016

Xem tiếp...

KẾ HOẠCH SINH HOẠT KHOA HỌC NĂM 2016 - 2017

Xem tiếp...

TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NĂM 2016

Xem tiếp...

KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

Khoa Tài chính - Ngân hàng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng và phát triển thị trường mua bán nợ ở Việt Nam hiện nay”.Khoa Tài chính - Ngân hàng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng và phát triển thị trường mua bán nợ ở Việt Nam hiện nay”.

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ SƠ KẾT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA XÃ HỘI HỌC NĂM HỌC 2015-2016

Khoa Xã hội học đã tổ chức Hội nghị Sơ kết nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2015-2016.

Xem tiếp...

HỖ TRỢ CHÍ PHÍ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN

Xem tiếp...

KHÓA TẬP HUẤN VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHO GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH

Trường Đại học Công đoàn và Công ty Giáo dục Slink đã tổ chức Khóa tập huấn phương pháp giảng dạy theo định hướng TOEIC cho các giảng viên tiếng Anh của Bộ môn Ngoại ngữ.

Xem tiếp...

Top