Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ 5

 THÔNG TIN VỀ HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ 5

Trường Đại học Công đoàn nhận được Công văn số 5810/BGDĐT-VP về việc tham gia Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 5 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội vào các ngày 15,16/12/2016 với chủ đề

Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu”.

Trường Đại học Công đoàn thông tin để cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường được biết.

Trân trọng!

Chú ý: Tải công văn tại đây

Tin liên quan
Top