Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP, TRỢ CẤP XÃ HỘI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018

 DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN NĂM HỌC 2017-2018: 

                 1. MIỄN GIẢM HỌC PHÍ, Xem ở đây

                 2. HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP, Xem ở đây

                 3. TRỢ CẤP XÃ HỘI HỌC KỲ 1, Xem ở đây

Chú ý: Có sai sót gì liên hệ thầy Đức Phòng Công tác sinh viên phòng B102 nhà B. SĐT 0902238587. Sau một tuần (3/11/2017) không có thắc mắc gì phòng CTSV trình thầy Hiệu trưởng ký quyết định

 

Tin liên quan
Top