Tin Đào tạo

NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH 2013

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2013                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                

 

THÔNG BÁO

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN THÔNG BÁO:

1.     Nhận đơn phúc khảo bài thì tuyển sinh đại học, cao đẳng chính qui năm 2013 từ ngày 7/8/2013 đến hết ngày 22/8/2013 (Trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ)

Buổi sáng: Từ 8h00 đến 11h00

Buổi chiều: Từ 14h00 đến 17h00

2.     Lệ phí phúc khảo bài thì: 30.000 đồng/1 môn phúc khảo

Địa điểm nộp đơn phúc khảo: Phòng Đào tạo   (không nhận đơn qua đường bưu điện)

(Phòng 304 - Nhà A, 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội)

3.     Thời gian thông báo kết quả phúc khảo: trước ngày 5/9/2013

4.     Mẫu đơn đăng ký phúc khảo tải ở đây và thí sinh tự in đơn.

Trường Đại học Công đoàn thông báo để những thí sinh có nguyện vọng chấm phúc khảo bài thi trong kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng  năm 2013 được biết./.

      

        CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

                                                                                                                                  (Đã ký)

 

                                                                                                                         TS. Phạm Văn Hà

 

Tin liên quan
Top