Tin Nổi bật

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY MỞ RỘNG

 Ngày 30/01/2013, Đảng ủy trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy mở rộng.

Tham dự có: Ban Chấp hành Đảng ủy Nhà trường và đại diện các chi bộ trong toàn trường.

Hội nghị đã thông qua báo cáo công tác quý IV/ 2012 và nhiệm vụ trọng tâm công tác quý I/2013, tập trung vào các nội dung:

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tư tưởng

2. Lãnh đạo công tác chuyên môn

3.  Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức,  xây dựng Đảng

4.  Lãnh đạo các đoàn thể

Năm 2012, Đảng bộ trường Đại học Công đoàn ghi nhận 08 chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và 30 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó có:

- 02 chi bộ  đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu” ba năm liền (2010 - 2013) được Đảng ủy Khối khen thưởng gồm các chi bộ: Khoa Kế toán, phòng Quản lý Khoc học

- 06 cá nhân đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” ba năm liền (2010 - 2013) được Đảng ủy Khối khen thưởng gồm các đồng chí: Nguyễn Hữu Chí (khoa Quản trị Kinh doanh), Nguyễn Thị Xuân Hương (khoa Bảo hộ Lao động), Đinh Thị Mai (khoa Kế toán), Phạm Thị Liên (khoa Sau Đại học), Nguyễn Thị Kim Thoa (phòng Đào tạo), Nguyễn Đức Tĩnh (phòng Quản lý Khoa học).

                                                     

     BBT Website

Tin liên quan
Top