Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

 DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017. Xem ở đây.

Ghi chú: Nếu sinh viên có thắc mắc thì lên phòng CTSV tầng 1 - Nhà B - Phòng B102 để được giải đáp. Thời gian từ 24/3 đến hết ngày 31/3/2017. Sau thời gian trên Phòng CTSV sẽ trình Hiệu trưởng ký quyết định và không giải quyết bất kỳ thắc mắc nào.

Tin liên quan
Top