Tin Nổi bật

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN VÀ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 NĂM 2016

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2016                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                        

                                                                                                 Hà Nội, ngày 13  tháng 8 năm 2016

 

THÔNG BÁO

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016 (ĐỢT 1)

(Đây là điểm tuyển đối với HSPT khu vực 3)

Δ Khu vực = 0,5 điểm               Δ Đối tượng = 1,0 điểm

 

TT

Ngành

Mã ngành

Mã tổ hợp môn thi

Điểm Trúng tuyển NV1

Điểm Trúng tuyển NV2

1

Quan hệ lao động

D340408

A00, A01, D01

15.75

16.25

2

Bảo hộ Lao động

D850201

A00, A01

16.50

17.00

D850201M

D01

16.75

17.25

3

Quản trị Kinh doanh

D340101

A00, A01, D01

19.50

20.00

4

Quản trị nhân lực

D340404

A00, A01, D01

18.75

19.25

5

Kế toán

D340301

A00, A01, D01

20.50

21.00

6

Tài chính Ngân hàng

D340201

A00, A01, D01

19.25

19.75

 

7

Xã hội học

D310301M

A01

16.75

17.25

D310301

C00

19.50

20.00

D01

17.50

18.00

8

Công tác xã hội

D760101M

A01

17.50

18.00

D760101

C00

20.75

21.25

D01

18.75

19.25

9

Luật

D380101M

A01

19.25

19.75

D380101

C00

23.00

23.50

D01

21.00

21.50

 

* Ghi chú: - Danh sách thí sinh trúng tuyển (có kèm theo, đăng trên website: http://dhcd.edu.vn)

- Thí sinh có tên trong danh trúng tuyển, từ ngày 15/8 đến 17h ngày 19/8/2016, nếu nộp bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi tại Trường sẽ nhận Giấy báo nhập học tại phòng B101 (Nhà B). Thí sinh gửi bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi qua đường bưu điện, Nhà trường sẽ gửi Giấy báo nhập học qua đường bưu điện (trong trường hợp không nhận được Giấy báo nhập học, thí sinh vẫn đến làm thủ tục nhập học theo thời gian đã thông báo).

- Thời gian nhập học: từ ngày 26/8 đến ngày 28/8/2016.                    

- Mọi thông tin xin liên hệ: 043. 5335300; 043.8574419; 043.8573204; 043.8512713.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                  (đã ký)

 

                                                                                                                          TS. Phạm Văn Hà

 

 

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2016                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                         

                                                                                  Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2016

 

THÔNG BÁO

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016 (ĐỢT 1)

(Đây là điểm tuyển đối với HSPT khu vực 3)

Δ Khu vực = 0,5 điểm               Δ Đối tượng = 1,0 điểm

 

 

TT

Ngành

Mã ngành

Mã tổ hợp môn thi

Điểm Trúng tuyển NV1

Điểm Trúng tuyển NV2

1

Quản trị Kinh doanh

 

C340101

A00, A01, D01

13.5

14.0

2

Tài chính Ngân hàng

C340201

A00, A01, D01

12.5

13.0

3

Kế toán

C340301

A00, A01, D01

14.5

15.0

* Ghi chú: - Danh sách thí sinh trúng tuyển (có kèm theo, đăng trên website: http://dhcd.edu.vn)

- Thí sinh có tên trong danh trúng tuyển, từ ngày 15/8 đến 17h ngày 19/8/2016, nếu nộp bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi tại Trường sẽ nhận Giấy báo nhập học tại phòng B101 (Nhà B). Thí sinh gửi bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi qua đường bưu điện, Nhà trường sẽ gửi Giấy báo nhập học qua đường bưu điện (trong trường hợp không nhận được Giấy báo nhập học, thí sinh vẫn đến làm thủ tục nhập học theo thời gian đã thông báo).

- Thời gian nhập học: từ ngày 26/8 đến ngày 28/8/2016.                    

- Mọi thông tin xin liên hệ: 043. 5335300; 043.8574419; 043.8573204; 043.8512713.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                  (đã ký)

 

                                                                                                                                TS. Phạm Văn Hà

 

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2016                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                  

THÔNG BÁO

 

Hội đồng Tuyển sinh trường Đại học Công đoàn thông báo:

1.     Thời gian nhập học: từ ngày 26/8 đến ngày 28/8/2016

2.     Các thủ tục cần chuẩn bị:

-   Bản chính + 3 bản photo Giấy báo nhập học

- Bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bản sao Bằng tốt nghiệp, học bạ, giấy khai sinh (Nhà trường thu lại bản sao sau khi đã kiểm tra, đối chiếu bản chính)

       - 02 bản Lý lịch sinh viên (Tải mẫu ở đây) + 04 ảnh 4 x 6 cm

       - Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

       - Phiếu báo thay đổi nơi thường trú (mẫu NK5), bản khai nhân khẩu (mẫu NK1) do công an nơi ở cấp.

      - Giấy chuyển sinh hoạt Đoàn, Đảng, giấy xác nhận đăng ký vắng mặt (thay Giấy nghĩa vụ quân sự đối với nam giới) và các quyền lợi khác (nếu có) về trường Đại học Công đoàn, 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

       - Các khoản tiền phải đóng (cụ thể trên giấy báo nhập học)

* Lưu ý:   - Thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển nếu không nhận được giấy báo nhập học hoặc chưa chuẩn bị kịp các giấy tờ, thí sinh vẫn phải đến nhập học đúng ngày quy định. Hạn cuối để hoàn chỉnh giấy tờ là 30/10/2016.

* Mọi thông tin xin liên hệ: 043. 5335300; 043.8574419; 043.8573204; 043.8512713. (Địa chỉ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Công đoàn; số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội)

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH   

 

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN. XEM Ở ĐÂY.

 

Tin liên quan
Top