Tin Nổi bật

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 (ĐỢT BỔ SUNG LẦN 1)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2018                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                         

                                                                                                    Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

(ĐỢT BỔ SUNG LẦN 1)

 

 

TT

Ngành

Mã ngành

Mã tổ hợp

môn thi

Điểm

Trúng tuyển

Ghi chú

1

Quản trị Kinh doanh

7340101

A00, A01, D01

18.25

 

2

Tài chính Ngân hàng

7340201

A00, A01, D01

18.20

3

Kế toán

7340301

A00, A01, D01

18.80

4

Quản trị nhân lực

7340404

A00, A01, D01

18.20

5

Quan hệ lao động

7340408

A00, A01, D01

15.00

6

Bảo hộ Lao động

7850201

A00, A01, D01

15.00

7

Xã hội học

7310301

A01, D01

15.25

C00

16.25

8

Công tác xã hội

7760101

A01, D01

17.25

C00

18.25

9

Luật

7380101

A01, D01

19.50

C00

20.50

 

Ghi chú:     - Thí sinh có tên trong danh trúng tuyển - XEM Ở ĐÂY , từ ngày 23/8 đến 17h ngày 28/8/2018, nếu nộp bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi tại Trường sẽ nhận Giấy báo nhập học tại phòng A304 (Nhà A). Thí sinh gửi bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi qua đường bưu điện, Nhà trường sẽ gửi Giấy báo nhập học qua đường bưu điện (trong trường hợp không nhận được Giấy báo nhập học, thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển vẫn đến làm thủ tục nhập học theo thời gian đã thông báo).

- Thời gian nhập học: từ ngày 23/8 đến ngày 28/8/2018.                    

- Mọi thông tin xin liên hệ: 0243.8574419; 0243.8573204; 0243.8512713.

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Tin liên quan
Top