Tin Nổi bật

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 (ĐỢT BỔ SUNG LẦN 1)

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2017                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                         

                    Số:  115 /TB-ĐHCĐ                                              Hà Nội, ngày  21  tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

(ĐỢT BỔ SUNG LẦN 1)

(Đây là điểm tuyển đối với HSPT khu vực 3)

Δ Khu vực = 0,5 điểm               Δ Đối tượng = 1,0 điểm

 

TT

Ngành

Mã ngành

Mã tổ hợp

môn thi

Điểm

Trúng tuyển

Ghi chú

1

Quan hệ lao động

52340408

A00, A01, D01

16.25

 

2

Bảo hộ Lao động

52850201

A00, A01, D01

15.50

3

Quản trị Kinh doanh

52340101

A00, A01, D01

20.50

4

Xã hội học

52310301

A01, D01

20.50

C00

21.50

5

Công tác xã hội

52760101

A01, D01

21.75

C00

22.75

6

Luật

52380101

A01, D01

23.75

C00

24.75

 

Ghi chú:     - Danh sách thí sinh trúng tuyển (Xem ở đây, đăng trên website: http://dhcd.edu.vn)

- Thí sinh có tên trong danh trúng tuyển, từ ngày 23/8 đến 17h ngày 28/8/2017, nếu nộp bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi tại Trường sẽ nhận Giấy báo nhập học tại phòng A101 (Nhà A). Thí sinh gửi bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi qua đường bưu điện, Nhà trường sẽ gửi Giấy báo nhập học qua đường bưu điện (trong trường hợp thí sinh đã nộp bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi nhưng không nhận được Giấy báo nhập học, thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển vẫn đến làm thủ tục nhập học theo thời gian đã thông báo).

- Thời gian nhập học: từ ngày 22/8 đến ngày 31/8/2017.                    

- Mọi thông tin xin liên hệ: 0243.8574419; 0243.8573204; 0243.8512713.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                             (đã ký)

 

 

 

 PGS.TS. Phạm Văn Hà    

 

 

Tin liên quan
Top