Tin Nổi bật

KHOA LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN

KHOA QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ CÔNG ĐOÀN

1.     Thông tin liên hệ

1.1.           Địa chỉ: Phòng 308 nhà B, Trường Đại học Công đoàn – Số 169 Tây Sơn, Đống Đa, HN

1.2.           Số điện thoại: 0243.517078

1.3.          Email: kcongdoan@dhcd.edu.vn

2.     Giới thiệu

Khoa Quan hệ lao động và Công đoàn có tiền thân là Lớp đào tạo cán bộ Công vận đầu tiên, do Hội Công nhân Cứu quốc tổ chức vào ngày 15/5/1946. Trải qua hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành, Khoa đã góp phần đào tạo các lớp tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn từ 3 - 6 tháng đến đào tạo dài hạn 18 tháng dành cho cán bộ Công đoàn, đào tạo hệ trung cấp Lý luận và nghiệp vụ công đoàn. Từ năm 1975, Khoa bước đầu đào tạo hệ đại học ngành Kinh tế Lao động & Công đoàn, giảng dạy cho cán bộ Công đoàn Anggola, Lào và Campuchia. Năm 1981, Khoa củng cố công tác giảng dạy hệ đại học ngành Kinh tế lao động & Công đoàn hệ chính quy và tại chức ở các địa phương.

Từ năm 1996, Khoa được Nhà trường giao nhiệm vụ giảng dạy các lớp Đại học phần Lý luận & nghiệp vụ Công đoàn cho cán bộ Công đoàn trong toàn hệ thống. Đến nay, qua hơn 200 khóa đào tạo, ước tính có hàng nghìn học viên đã tốt nghiệp, được cấp chứng chỉ Lý luận & nghiệp vụ Công đoàn

Từ năm 2011 đến nay, Khoa chú trọng công tác đào tạo đại học phần LL&NV Công đoàn trong cả nước. Với 30 khóa đào tạo chính quy Cử nhân kinh tế ngành Kinh tế Lao động & Công đoàn, sau này chuyển sang ngành Quản trị kinh doanh (dành cho cán bộ Công đoàn), tổng số sinh viên đã tốt nghiệp là gần 2.000 người.

Từ năm 2014, Khoa được Nhà trường giao nhiệm vụ phụ trách và đào tạo đại học chính quy tập trung  ngành Quan hệ lao động. Đến naăm 2020 đã có 3 khóa tốt nghiệp với tổng số 300 sinh viên được cấp bằng Cử nhân Quan hệ lao động.

3.     Đội ngũ cán bộ, giảng viên:

Phó, phụ trách khoa: TS. Nguyễn Thị Thùy Yên

Email: yenntt@dhcd.edu.vn

Các giảng viên:

·        TS. Nguyễn Anh Tuấn

Email: tuanna@dhcd.eduvn

·        ThS. Lê Thanh Thủy

Email: thuylt@dhcd.edu.vn

·        ThS. Nguyễn Hoàng Mai

Email: mai.n.h@gmail.com

·        ThS. Bùi Thị Minh Phương

Email: phuongbm@dhcd.edu.vn

·        CN. Vũ Thị Minh Nguyệt

Email: nguyetvtm@dhcd.edu.vn

·        CN. Ngô Thị Phương Liên

Email: lienntp@dhcd.edu.vn

·        CN. Nguyễn Ngọc Minh

Email: minhnn@dhcd.edu.vn

          Cố vấn học tập: ThS. Nguyễn Hoàng Mai

Email: mai.n.h@gmail.com.vn

          Giáo vụ khoa : CN. Phạm Thị Ngà

          Email : ptnga@dhcd.edu.vn

4.     Chức năng, nhiệm vụ

4.1.          Chức năng 

Khoa Quan hệ lao động và Công đoàn có chức năng quản lý chuyên môn về đào tạo, bồi dưỡng : khoa học và công nghệ của ngành Quan hệ lao động, ngành Công đoàn và quản lý toàn diện sinh viên chính quy học ngành Quan hệ lao động và học viên các lớp bồi dưỡng về Công đoàn

4.2.          Nhiệm vụ 

Khoa Quan hệ lao động và Công đoàn có các nhiệm vụ sau :

1.     Đề xuất Hiệu trưởng về cải tiến nội dung chương trình, phát triển các chuyên ngành đào tạo về Quan hệ lao động và Công đoàn

2.     Chịu trách nhiệm về nội dung chất lượng, tiến độ giảng dạy của các học phần được phân công trong chương trình đào tạo và thực hiện kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường

3.     Xây dựng và thường xuyên cập nhật, điều chỉnh đề cương chi tiết các học phần được phân công trong chương trình đào tạo theo kế hoạch của Nhà trường. Biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo được Hiệu trưởng Nhà trường giao

4.     Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật (dự giờ, bình giảng…) nhằm nâng cao chất lượng đào tạo

5.     Tham gia coi thi ; xây dựng đề thi hoặc bộ đề thi các học phần ; thực hiện chấm kiểm tra, thi hết môn ; quản lý điểm kiểm tra, điểm thi các học phần trong chương trình đào tạo do khoa phụ trách và thực hiện công tác giáo vụ khác.

6.     Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ; thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ phù hợp với chuyên môn khi được Nhà trường giao. Tích cực, chủ động đề xuất với Nhà trường tham gia các Hội nghị khoa học chuyên ngành hoặc liên quan. Phối hợp với các bộ phận hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học

7.     Tham gia công tác tuyển sinh và các hoạt động của Nhà trường

8.     Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc chuyên môn do Khoa đảm nhiệm

9.     Triển khai và phối hợp với các bộ phận trong Nhà trường thực hiện các hoạt động liên quan đến nâng cao chất lượng đào tạo ;

10.  Tham gia tư vấn chuyên môn về lĩnh vực Khoa phụ trách ;

11.  Xây dựng kế hoạch quản lý ; đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ viên chức, người lao động của Khoa ;

12.  Kỷ luật hủy bỏ hợp đồng đối với giảng viên hợp đồng. Hỗ trợ, giúp đỡ các trợ giảng, giảng viên tập sự thành giảng viên chính thức

13.  Quản lý toàn diện việc học tập, rèn luyện của sinh viên trong Khoa, kịp thời nắm bắt việc học tập và rèn luyện của sinh viên ; thực hiện cố vấn học tập ;

14.  Phối hợp với các bộ phận chức ăng của Nhà trường tổ chức thực hiện công tác giáo dụ chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên

15.  Tổ chức bộ máy Ban cán sự lớp, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong các lớp theo dõi, giúp đỡ Ban cán sự và các tổ chức đoàn thể của lớp hoạt động tốt, nhằm quản lý quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên. Nhận xét kết quả học tập, thực tập, rèn luyện của sinh viên

16.  Hàng năm, định kỳ phối hợp với các phòng chức năng đề nghị Hiệu trưởng : Đánh giá phân loại rèn luyện của sinh viên ; xét thi đua khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chế độ chính sách (học bổng khuyến khích ; trợ cấp xã hội ; miễn giảm học phí) theo quy định, quy chế của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đối với sinh viên thuộc Khoa quản lý.

17.  Tổ chức, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, viết khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Báo cáo điều kiện dự thi tốt nghiệp và tổ chức thi tốt nghiệp cho các khóa, lớp thuộc Khoa phụ trách.

18.  Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của Khoa

19.  Thực hiện các nhiệm vụ khoác do Hiệu trưởng giao

5.     Đào tạo

5.1.          Trình độ đào tạo : Đại học hệ chính quy tập trung

5.2.          Mã ngành đào tạo : 7340408

5.3.          Đối tượng tuyển sinh : Học sinh tốt nghiệp THPT

5.4.          Thời gian đào tạo : 4 năm

5.5.          Bằng tốt nghiệp : Cử nhân Quan hệ lao động

5.6.          Mục tiêu đào tạo :

·        Đào tạo những cử nhân Quan hệ lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, có tinh thần phục vụ công nhân, viên chức, lao động, say mê, yêu nghề, nắm vững kiến thức chuyên môn về lĩnh vực quan hệ lao động và kỹ năng thực hành về nghề.

·          Cử nhân quan hệ lao động có thể đảm nhận các công việc cho các cơ quan nhà nước, các cấp công đoàn, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các trường Đại học, Cao đẳng, trường đào tạo nghề, các viện nghiên cứu và trong các doanh nghiệp…

5.7.          Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

     ·        Cán bộ quản lý nhân sự trong phòng tổ chức cán bộ

·        Cán bộ phòng quan hệ công chúng

·        Cán bộ công đoàn, cán bộ các đoàn thể khác

·        Chuyên viên nghiên cứu về lao động và công đoàn trong các viện, trường đại học và các trung tâm đào tạo và giới thiệu việc làm.

·        Chuyên viên tư vấn, nghiên cứu các dự án về lao động, xã hội; về quan hệ công chúng.

·        Chuyên viên thương lượng và xử lý tranh chấp trong quan hệ lao động tại các cơ quan và doanh nghiệp.

     Bên cạnh đó, Khoa Quan hệ lao động và Công đoàn còn được Nhà trường giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ Công đoàn trong hệ thống Công đoàn các cấp với các hình thức đào tạo sau đây:

Đào tạo ngắn hạn theo từng phần chương trình: Nhằm nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công tác đối với những cán bộ đã tốt nghiệp đại học hoặc không có điều kiên học dài hạn. Những cán bộ được đào tạo từng phần, kết thúc khóa học được cấp chứng chỉ, chứng nhận đã qua chương trình đào tạo. Tính đến tháng 9/2012 đến nay Nhà trường đã đào tạo được hơn 200 lớp Đại học phần lý luận và nghiệp vụ công đoàn với hàng nghìn cán bộ công đoàn các cấp được cấp chứng chỉ ; 7 lớp văn hóa quần chúng với khoảng 350 người được cấp chứng nhận.

Bồi dưỡng tập huấn ngắn hạn: Từ khi thành lập đến nay, Nhà trường đã mở nhiều lớp bồi dưỡng tập huấn cho các đối tượng là cán bộ thuộc các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương; Công đoàn các khu công nghiệp - chế xuất; các Ban thuộc Tổng Liên đoàn và đã đào tạo với hàng vạn cán bộ làm công tác công đoàn; cán bộ Công đoàn chủ chốt của CHDCND Lào, Cămpuchia…

6.     Hoạt động nghiên cứu khoa học

Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ giảng viên Khoa Quan hệ lao động và Công đoàn đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học các cấp và hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. Hàng năm, Khoa đều đăng ký thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và được Hội đồng đánh giá xếp loại Tốt trở lên. Một số giảng viên trong Khoa tham gia và làm chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng liên đoàn, cấp Nhà nước được nghiệm thu với kết quả Tốt trở lên.

Đội ngũ cán bộ giảng viên của Khoa cũng tích cực nghiên cứu viết bài đăng báo, tạp chí Khoa học Công đoàn của Nhà trường và các tạp chí, báo trong nước.

Năm 2018, Khoa đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học rà soát, hoàn chỉnh chương trình đào tạo ngành Quan hệ lao động theo hình thức đào tạo tín chỉ với sự tham gia của đội ngũ các nhà khoa học, các chuyên gia về Quan hệ lao động và Công đoàn.

Để nâng cao chất lượng đào tạo các ngành đào tạo cử nhân trong Nhà trường, đặc biệt là ngành Quan hệ lao động, được sự phân công và tạo điều kiện giúp đỡ của Ban Giám hiệu Nhà trường, trong hai năm gần đây tập thể giảng viên Khoa đã và đang viết, biên soạn, xuất bản các cuốn giáo trình như: Đại cương về Công đoàn Việt Nam, Quan hệ lao động (phần 1)…

7.     Hoạt động đoàn thể

Khoa Quan hệ lao động và Công đoàn luôn hăng hái, nhiệt tình đi đầu tham gia trực tiếp hoặc tham gia tổ chức các hoạt động đoàn thể của Nhà trường. Tổ Công đoàn nhiều năm được giấy khen Tổ Công đoàn xuất sắc. Tập thể Khoa cũng như nhiều cá nhân đã đạt thành tích cao và được khen thưởng tại các cuộc thi do Nhà trường tổ chức như: Giải Nhì Cuộc thi Hội giảng cấp Trường, giải Nhất cuộc thi Tiếng hát Karaoke, giải khuyến khích cuộc thi nấu ăn, cuộc thi kéo co…

8.     Thành tích – khen thưởng

·        Thành tích:

Đến nay khoa đã và đang đào tạo trình độ đại học:

- 30 khoá tập trung cho cán bộ Công đoàn, công nhân viên chức, lao động.

- 121 khoá tại chức cho cán bộ Công đoàn, công nhân viên chức, lao động 

- 6 khóa Cử nhân Quan hệ lao động hệ đào tạo đại học chính quy tập trung. Có 3 khóa đã tốt nghiệp với khoảng gần 300 sinh viên được cấp bằng Cử nhân Quan hệ lao động

Hệ đào tạo ngắn hạn:

Có hơn 200 khóa Lý luận và nghiệp vụ Công đoàn được đào tạo với hàng nghìn cán bộ, học viên được cấp Chứng chỉ Lý luận và nghiệp vụ Công đoàn.

·        Khen thưởng:

-         Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

-         Bằng khen của Công đoàn cơ quan các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

9.     Định hướng phát triển

Khoa Quan hệ lao động và Công đoàn thực hiện song song hai nhiệm vụ Đào tạo chương trình đại học Cử nhân Quan hệ lao động và đào tạo ngắn hạn Đại học phần Lý luận và nghiệp vụ Công đoàn. Để nâng cao chất lượng đào tạo ở tất cả các hệ đào tạo, Khoa sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh và đổi mới nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy. Trong tương lai, phấn đấu đưa Khoa Quan hệ lao động và Công đoàn trở thành đơn vị hàng đầu trong cả nước về đào tạo cử nhân Quan hệ lao động và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn.

Khoa cũng sẽ đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, hợp tác với một số trường đại học trên thế giới như: Học viện Quan hệ lao động Liên bang Nga, Học viện Quan hệ lao động Trung Quốc, Học viện Quan hệ lao động Bêlarút… để thực hiện trao đổi sinh viên đào tạo ngành cử nhân Quan hệ lao động.

 

10.  Một số hình ảnh

 

 

Tin liên quan
Top