Tin Nổi bật

KHAI MẠC TUẦN SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA KHÓA HỌC 2020 -2024

 

Thực hiện công văn số 3321/BGDĐT-GDCTSV ngày 28/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức ‘Tuần sinh hoạt công dân -HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2020 -2021 và Kế hoạch số 44 ngày 15/9/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa, khóa học 2020-2024.Ngày 12,13/10/2020,Trường Đại học Công Đoàn đã tổ chức lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên trường và khai mạc “TUẦN SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA ” cho tân sinh viên nhập học năm 2020.

Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa được Nhà trường tổ chức nhằm giúp tân sinh viên nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; thông tin đầy đủ, kịp thời đến sinh viên tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách đổi mới giáo dục và đào tạo. Đồng thời giúp tân sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - SV thông qua công tác  tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác SV, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và  nhu cầu của xã hội. Với mong muốn mỗi sinh viên Trường Đại học Công đoàn sẽ trở thành những nhà kinh tế, quản lý, kỹ sư tài đức, vẹn toàn.

Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa diễn ra từ ngày 12/10/2020 đến ngày 5/11/2020.Sinh viên tham dự đầy đủ các buổi học sẽ làm bài thu hoạch và được đánh giá kết quả cuối đợt học.

Lễ dâng hương

Quang cảnh buổi học

TS. Nguyễn Đức Tĩnh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường giảng dạy cho sinh viên  trong tuần học chính trị

ThS. Nguyễn Ngọc Lan - Phòng CTSV

Tin liên quan
Top