Tin Nổi bật

KHAI GIẢNG TUẦN HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA NĂM HỌC 2015-2016

 Thực hiện công văn số 4146/ BGDĐT-CTHSSV ngày 14/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân -HSSV” trong các trường ĐH, CĐ, THCN năm học 2015-2016 và thông báo số 135/TB-ĐHCĐ ngày 9/9/2015 của Hiệu trưởng trường ĐHCĐ về việc tổ chức chính trị đầu khóa cho sinh viên, ngày 14/9/2015 tại Hội trường A, trường Đại học Công Đoàn đã tổ chức khai giảng “TUẦN HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA”cho tân sinh viên các lớp Đại học khóa học 2015-2019 và các lớp Cao đẳng khóa học 2015-2018.

Tuần học chính trị đầu khóa bắt đầu từ ngày 14/9/2015 và  kết thúc vào ngày 29/9/2015. Đây là việc làm thường niên của Nhà trường nhằm giúp các em tân sinh viên nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hiểu rõ và vận dụng các qui chế, qui định đào tạo, rèn luyện của BGD&ĐT và của trường ĐH Công đoàn; trang bị một số thông tin cơ bản, cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Đồng thời giúp các tân sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HSSV thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế về đào tạo, chế độ chính sách đối với HSSV; Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015 - 2016, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo, rèn luyện và trang bị các kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nhằm đáp ứng tốt nhu cầu xã hội.

 

 

Nguyễn Ngọc Lan – Phòng Công tác sinh viên

Tin liên quan
Top