Tin Nổi bật

KHAI GIẢNG TUẦN HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA 2017 - 2021

Thực hiện công văn số 3333/ BGDĐT-CTHSSV ngày 02/08/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGD&ĐT) về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Học Sinh Sinh Viên (HSSV)” trong các Trường Đại học, Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm năm học 2017-2018 và thông báo số 107/TB-ĐHCĐ ngày 11/08/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Công đoàn về việc tổ chức Chính trị đầu khóa cho sinh viên, ngày 21/08/2017, Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức khai giảng “TUẦN HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA” cho sinh viên khóa học 2017-2021.

Tham dự buổi lễ có TS. Nguyễn Đức Tĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, bộ môn và  gần 2000 tân sinh viên Trường Đại học Công đoàn.

Tuần học chính trị đầu khóa bắt đầu từ ngày 21/08/2017 và kết thúc vào ngày 14/9/2017. Đây là việc làm thường niên của nhà trường nhằm giúp các em tân sinh viên nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hiểu rõ và vận dụng các quy chế, quy định đào tạo, rèn luyện của BGD&ĐT và của Trường Đại học Công đoàn; trang bị một số thông tin cơ bản, cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Đồng thời giúp các em tân sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HSSV thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật về công tác HSSV; Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo, rèn luyện và trang bị các kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nhằm đáp ứng tốt nhu cầu xã hội.

 

 

 

 

Ths.Nguyễn Ngọc Lan – Phó phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Công đoàn.

Tin liên quan
Top