Tin Nổi bật

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XII)

        Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/ĐUK ngày 12/7/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương năm (khóa XII), ngày 29 tháng 8 năm 2017, Đảng ủy Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XII).

  Tới dự hội nghị có TS. Nguyễn Đức Tĩnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà Trường, Trưởng Ban Tuyên Giáo Đảng Ủy cùng Ban Tuyên Giáo Đảng ủy và gần 200 đảng viên là cán bộ, giảng viên của Trường. Hội nghị đã giới thiệu những nội dung cơ bản nhất của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, những điểm mới và giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII; Vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào thực tế Nhà trường, xác định rõ những nhiệm vụ, việc làm cấp bách, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện hiệu quả Nghị quyết, góp phần thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

 

 

BAN BIÊN TẬP WEBSITE

Tin liên quan
Top