Tin Nổi bật

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6, KHÓA XII

 HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6, KHÓA XII

 

Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/ĐUK ngày 28/11/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; ngày 11 tháng 01 năm 2018, Đảng ủy trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII cho toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ.

Báo cáo viên: TS. Hoàng Thanh Xuân, trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Nhà trường.

Hội nghị đã quán triệt rõ Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tới các đảng viên trong đảng bộ.

 

BAN BIÊN TẬP WEBSITE

Tin liên quan
Top