Tin Nổi bật

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN, DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

 

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2018                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                         

                                                                                                    Hà Nội, ngày 05  tháng 8 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 (ĐỢT 1)

 

 

TT

Ngành

Mã ngành

Mã tổ hợp

môn thi

Điểm

Trúng tuyển

Theo Quy chế Tuyển sinh: điểm c, khoản 1, Điều 13 quy định (*)

1

Quản trị Kinh doanh

7340101

A00, A01, D01

18.25

TTNV<=2

2

Tài chính Ngân hàng

7340201

A00, A01, D01

18.20

TTNV<=4

3

Kế toán

7340301

A00, A01, D01

18.80

TTNV<=3

4

Quản trị nhân lực

7340404

A00, A01, D01

18.20

TTNV<=4

5

Quan hệ lao động

7340408

A00, A01, D01

15.00

TTNV<=3

6

Bảo hộ Lao động

7850201

A00, A01, D01

15.00

TTNV<=6

7

Xã hội học

7310301

A01, D01

15.25

TTNV<=6

C00

16.25

8

Công tác xã hội

7760101

A01, D01

17.25

TTNV<=2

C00

18.25

9

Luật

7380101

A01, D01

19.50

TTNV<=3

C00

20.50

 

Ghi chú:     - (*) Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu, các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ ưu tiên thí sinh có thứ tự nguyện vọng (TTNV) cao hơn. (Ví dụ: ngành Quan hệ lao động, thí sinh có tổng điểm là 15.0  đăng ký TTNV trên phiếu đăng ký nguyện vọng là 1, 2 và 3 sẽ trúng tuyển; còn thí sinh đăng ký TTNV từ nguyện vọng 4 trở đi sẽ không trúng tuyển)        

- DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN. Xem ở đây

- Thí sinh có tên trong danh trúng tuyển, từ ngày 07/8 đến 17h ngày 12/8/2018, nếu nộp bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi tại Trường sẽ nhận Giấy báo nhập học tại phòng B101 (Nhà B). Thí sinh gửi bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi qua đường bưu điện, Nhà trường sẽ gửi Giấy báo nhập học qua đường bưu điện (trong trường hợp không nhận được Giấy báo nhập học, thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển vẫn đến làm thủ tục nhập học theo thời gian đã thông báo).

- Thời gian nhập học: từ ngày 10/8 đến ngày 12/8/2018. Thông báo nhập học xem ở đây                    

- Mọi thông tin xin liên hệ: 0243.8574419; 0243.8573204; 0243.8512713.

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Tin liên quan
Top