Tin Nổi bật

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

 


STT

MÃ NGÀNH

TÊN NGÀNH

GHI CHÚ

1

7310301

XÃ HỘI HỌC

Xem ở đây

2

7340101

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Xem ở đây

3

7340201

TÀI CHÍNH và NGÂN HÀNG

Xem ở đây

4

7340301

KẾ TOÁN

Xem ở đây

5

7340404

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Xem ở đây

6

7340408

QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Xem ở đây

7

7380101

LUẬT

Xem ở đây

8

7760101

CÔNG TÁC XÃ HỘI

Xem ở đây

9

7850201

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Xem ở đây

 

Tin liên quan
Top