Tin Nổi bật

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII); Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 08/7/2019 của Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 97-KH/ĐUK ngày 30/7/2019 của Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội; ngày 26/6/2020, Trường Đại học Công đoàn long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Tố Quyên – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội; Đồng chí Trần Anh Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Tổ trưởng tổ công tác số 5; Đồng chí Nguyễn Quốc Anh – Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Phạm Văn Hà đã trình tại Đại hội Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXIII. Báo cáo đã chỉ rõ, nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù có khó khăn và nhiều thách thức, song Đảng bộ Nhà trường tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; đổi mới cơ bản và toàn diện Nhà trường và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ: quy mô đào tạo ngày càng phát triển về số lượng, ngành học, bậc học; công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ luôn gắn với hoạt động đào tạo và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả; hoạt động hợp tác quốc tế được đẩy mạnh; cơ sở vật chất ngày càng sạch đẹp và hiện đại; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đủ về số lượng, mạnh về chất lượng; thực hiện dân chủ ở cơ sở, quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và đời sống của cán bộ, viên chức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác của toàn nhiệm kỳ, xứng đáng với vị thế của một trường đại học là đào tạo đội ngũ cán bộ cho tổ chức công đoàn và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tố Quyên Phó Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đã biểu dương những thành tích của Đảng bộ Nhà trường đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh những thành tích đạt được có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề cho Nhà trường phát triển mạnh mẽ trong những năm tới; đồng thời đánh giá báo cáo chính trị được trình bày tại Đại hội rất sâu sắc, chỉ ra đúng hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra và giải pháp phát triển Đảng bộ Nhà trường trong nhiệm kỳ 2020-2025 phù hợp, có tính khả thi. Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Nhà trường tiếp tục bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn và chương trình hành động của Đảng ủy cấp trên, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, tập trung, quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; duy trì tốt chế độ và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ, cải tiến, đổi mới hơn nữa … để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được cấp trên giao.

Đại hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận và nhất trí thông qua các báo cáo được trình tại Đại hội. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kì 2020-2025 gồm 13 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 3 đồng chí, bầu chức danh Phó Bí thư Đảng ủy.

Đại hội đã bầu ra 04 đại biểu (03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội Đại biểu lần thứ III, Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội. Đại hội đã thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025 do Đoàn thư ký trình bày và thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Trường Đại học Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Công đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp./.

BAN BIÊN TẬP WEBSITE

 

Sau đây là một số hình ảnh Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Công đoàn

lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan
Top