Tin Nổi bật

BÀI CHÚC MỪNG NHÂN DỊP KỶ NIỆM 76 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KỶ NIỆM 76 NĂM

QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 (02/9/1945 – 02/9/2021)

 

                                                                                                             TS. Lê Mạnh Hùng

                                                                                            Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trải qua mùa thu lịch sử - mùa thu Cách mạng thành công năm 1945. Vào mùa thu Cách mạng đó, nhân dân ta đã đập tan ách thống trị, áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân.

          Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời, đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chính thức đưa đất nước sang trang sử mới – trang sử của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.  

Nguồn: Sở Văn hóa và thể thao thành phố Hà Nội

Trải qua 76 năm dựng xây và phát triển, đất nước Việt Nam ngày càng trở nên tự lực, tự cường, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức. Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb Chính trị Quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.104). Từ tinh thần bất khuất đấu tranh cho độc lập tự do “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, nhân dân Việt Nam tiếp tục vững vàng tiến bước trên con đường hội nhập quốc tế, khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới.

          Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay từ năm 1946 Trường Đại học Công đoàn – cái nôi đào tạo các thế hệ cán bộ công đoàn, đã không ngừng nỗ lực thực hiện trách nhiệm to lớn, góp phần xây dựng, phát triển tổ chức Công đoàn và vận động công nhân, người lao động tham gia tích cực vào công cuộc kháng chiến, kiến quốc. Qua 75 năm trưởng thành, phát triển và hội nhập, Trường Đại học Công đoàn đã khẳng định vai trò của Nhà trường đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam cũng như với xã hội. Mỗi cán bộ, giảng viên, người lao động và người học của Nhà trường đều mang trong tim niềm tự hào về ngôi trường vinh dự được 5 lần Bác Hồ về thăm. Đến nay, khi cả thế giới đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19, tập thể lãnh đạo và viên chức, người lao động, người học Nhà trường vẫn luôn lạc quan, vững tâm vừa chống dịch vừa thực hiện nhiệm vụ trong trạng thái bình thường mới.

          

          Nhân Kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2021), thay mặt tập thể lãnh đạo Trường Đại học Công đoàn, Hiệu trưởng trân trọng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công tới cán bộ, viên chức, người lao động và người học Nhà trường. Đặc biệt, Hiệu trưởng chúc mừng 76 năm độc lập tự do của dân tộc tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, người học cùng gia đình và người thân!

Thay mặt tập thể lãnh đạo Trường Đại học Công đoàn, Hiệu trưởng khẳng định luôn chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ GDĐT và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để Nhà trường cùng cả nước vượt qua đại dịch, đồng thời mong muốn tập thể cán bộ, viên chức, người lao động luôn đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo góp phần to lớn vào sự phát triển bền vững của Trường Đại học Công đoàn trong kỷ nguyên số!

 

Tin liên quan
Top