Tin Hoạt động

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2017 – 2018

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2017 – 2018

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ hằng năm, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đối với 19 đề tài của cán bộ, giảng viên trong Nhà trường.

Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đều được thực hiện đúng tiến độ, nghiêm túc, đạt được mục tiêu đề ra gắn với công tác đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

BAN BIÊN TẬP WEBSITE

Dưới đây là một số hình ảnh

 

Hội đồng nghiệm thu Khoa Lý luận Chính trị

Hội đồng nghiệm thu Khoa Lý luận Chính trị

Hội đồng nghiệm thu Khoa Lý luận Chính trị

Hội đồng nghiệm thu Khoa Lý luận Chính trị

 

Hội đồng nghiệm thu Bộ môn Ngoại ngữ

Hội đồng nghiệm thu Khoa Tài chính ngân hàng

Tin liên quan
Top