Tin Hoạt động

TẬP HUẤN CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN NĂM 2017

 Ngày 13 tháng 4 năm 2017, Công đoàn Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức lớp tập huấn cho 68 đồng chí cán bộ công đoàn trong toàn trường.

Công đoàn Trường mời báo cáo viên là giảng viên khoa Lý luận và nghiệp vụ Công đoàn ThS. Nguyễn Hoàng Mai với chuyên đề: Công đoàn tham gia quản lý và ThS. Lê Thanh Thủy với chuyên đề: Công đoàn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ đoàn viên; TS. Hoàng Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường: hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận và Hội nghị tổ Công đoàn.

Buổi tập huấn nhằm giúp các cán bộ công đoàn nắm bắt một số vấn đề trong hoạt động công đoàn nói chung và xây dựng phát triển Trường Đại học Công đoàn nói riêng. Đây là dịp để các đồng chí cán bộ công đoàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình hoạt động công đoàn. Thông qua lớp tập huấn cán bộ công đoàn sẽ tiếp thu những kỹ năng trong tham gia quản lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn để ứng dụng vào bộ phận mình.

 

Nguyễn Phương Lan

Văn phòng Công đoàn

Tin liên quan
Top