Tin Hoạt động

QUAN TÂM ĐẾN PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN LÀ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

          Trong những năm qua, Đảng ủy trường Đại học Công đoàn  luôn đặt nhiệm vụ xây dựng Đảng lên hàng đầu. Trong nhiệm vụ xây dựng Đảng, công tác phát triển đảng viên mới được xác định có tầm quan trọng đặc biệt. Trong 6 tháng cuối năm 2012 (từ tháng 6 đến tháng 12), Đảng ủy trường Đại học Công đoàn đã ra quyết định kết nạp 46 đảng viên mới là cán bộ, giảng viên và sinh viên thuộc các chi bộ: Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Bảo hộ Lao động, Quản trị Kinh doanh, Xã hội học, Quản trị nhân lực - Luật, Công tác Xã hội, Lý luận Chính trị, Ngoại ngữ, Hành chính Tổng hợp - Quan hệ Quốc tế, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Đào tạo, Tài vụ.

Dưới đây là một số hình ảnh:

 

Tin liên quan
Top