Tin Hoạt động

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG NĂM 2017

 Thực hiện kế hoạch, chương trình công tác tuyên giáo năm 2017 của Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, được sự nhất trí của Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường, ngày 10 tháng 3 năm 2017, Đảng bộ Trường Đại học Công đoàn đã khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hơn 200 quần chúng ưu tú; có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong công tác, học tập, rèn luyện và có nguyện vọng tha thiết phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam.  

     Lớp học diễn ra từ 10/3 đến ngày 12/3/2017. Tại khóa học này các học viên được trang bị những kiến thức về lý luận, nhận thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng; nắm được khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tiêu chuẩn xét kết nạp đảng và hướng dẫn quy trình khai lý lịch của người xin vào Đảng.

Cuối khóa học các học viên làm bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Dưới đây là một số hình ảnh

 

 

Ban Biên tập Website

Tin liên quan
Top