Tin Hoạt động

HỘI NGHỊ GIAO BAN TỔNG KẾT NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ IV/2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ I/ 2013

 Sáng ngày 30/01/2013, trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội nghị giao ban tổng kết nhiệm vụ công tác quý IV/2012 và phương hướng nhiệm vụ công tác quý I/2013.

Tham dự có: Ban Giám hiệu Nhà trường; đại diện các Khoa,Phòng, Bộ môn trong toàn trường.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý IV/2012 và phương hướng nhiệm vụ công tác quý I/2013 tập trung vào các nội dung:

-         Công tác đào tạo

-         Công tác nghiên cứu khoa học

-         Công tác đời sống, cơ sở vật chất

-         Công tác tổ chức

-         Công tác đối ngoại

-         Các công tác khác.

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến của các đại biểu tham dự. Về cơ bản các đại biểu bày tỏ sự nhất trí với báo cáo tổng kết. Bên cạnh đó, các ý kiến còn đề cập đến các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế  góp phần  nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác tổ chức...

                                                                       BBT WebsiteSáng ngày 30/01/2013, trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội nghị giao ban tổng kết nhiệm vụ công tác quý IV/2012 và phương hướng nhiệm vụ công tác quý I/2013.

Tham dự có: Ban Giám hiệu Nhà trường; đại diện các Khoa,Phòng, Bộ môn trong toàn trường.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý IV/2012 và phương hướng nhiệm vụ công tác quý I/2013 tập trung vào các nội dung:

-         Công tác đào tạo

-         Công tác nghiên cứu khoa học

-         Công tác đời sống, cơ sở vật chất

-         Công tác tổ chức

-         Công tác đối ngoại

-         Các công tác khác.

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến của các đại biểu tham dự. Về cơ bản các đại biểu bày tỏ sự nhất trí với báo cáo tổng kết. Bên cạnh đó, các ý kiến còn đề cập đến các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế  góp phần  nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác tổ chức...

                                                                       BBT Website

Tin liên quan
Top