Tin Hoạt động

HỘI NGHỊ GIAO BAN TỔNG KẾT NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2016 VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017

 Ngày 20/01/2017, trường Đại học Công đoàn tổ chức họp giao ban tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2016 và nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017.

Cuộc họp giao ban đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016 và nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm những nội dung: Công tác đào tạo, bồi dưỡng; Công tác nghiên cứu khoa học; Công tác tổ chức và chính sách cán bộ; Cơ sở vật chất trang thiết bị; Công tác đối ngoại; Công tác thanh tra; Công tác Đảng, đoàn thể và một số công tác khác.

Hội nghị giao ban cũng nhận được nhiều ý kiến đề cập đến các giải pháp khắc phục hạn chế  góp phần  nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác tổ chức, thanh tra...với cùng một tâm huyết xây dựng Nhà trường ngày càng vững mạnh và phát triển.

Tại hội nghị, Đảng ủy Trường Đại học Công đoàn đã trao giấy khen cho 5 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã có thành tích trong công tác kiểm tra giám sát năm 2016.

Ban biên tập website

Dưới đây là một số hình ảnh

 

 

Tin liên quan
Top