Tin Nổi bật

ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC GIA VỚI CHỦ ĐỀ VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN

 

Khi Việt Nam thực hiện các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) thì lực lượng công nhân lao động có nhiều cơ hội phát triển cả về số và chất lượng. Cơ hội tìm và tạo việc làm của lao động nói chung là thuận lợi hơn, nhất là lao động kỹ thuật, đây là điều kiện thuận lợi để phát triển tổ chức công đoàn. Tuy nhiên, các Hiệp định thương mại tự do Thế hệ mới cũng mang lại không ít thách thức đối với tổ chức và hoạt động công đoàn, đặc biệt là trong công tác nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu hiện tại, tạo thu hút, tập hợp người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

 Ngành dệt may được đánh giá sẽ hưởng lợi nhiều từ các hiệp định thương mại tự do

Nguồn: Sưu tầm

Những vấn đề nêu trên đòi hỏi tổ chức công đoàn – người đại diện cho lợi ích hợp pháp của người lao động, cần phải đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động để có thể thích nghi với sự phát triển mới. Chính vì vậy, việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn là vấn đề mang tính thời sự.

Từ yêu cầu cấp thiết đó, Trường Đại học Công đoàn sẽ tổ chức Hội thảo Quốc gia "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn trong điều kiện Việt Nam thực hiện CPTPP và EVFTA" từ 8h – 11h30  thứ 6 ngày 13 tháng 5 năm 2022, tại hội trường A – Trường Đại học Công đoàn 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Chương trình hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Tổng Liên đoàn; Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương; Các Trường, Viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế tại Hà Nội; cùng với các chuyên gia, các nhà khoa học. Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học sẽ cùng thảo luận trao đổi các học thuật về vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn trong thời điểm hiện nay.

Bên cạnh đó, nhìn lại những kết quả, thuận lợi và khó khăn gặp phải trong thời gian Việt Nam thực hiện các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới để từ đó, đưa ra những kiến nghị những giải pháp về đào tạo, nâng cao chất lượng cho cán bộ công đoàn các cấp và vai trò của hệ thống Công đoàn trong thời điểm hiện nay./.

Nguyễn Văn Đức- Phòng Khoa học

Tin liên quan
Top