Tin Hoạt động

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

 

Ngày 02/10/2020, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Công đoàn tổ chức Tổng kết phong trào thi đua “Cán bộ, giảng viên, người lao động viết bài đăng tạp chí trong nước và quốc tế, năm học 2019-2020” và cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về các qui định nội bộ hiện hành của Trường Đại học Công đoàn”.

Tham dự chương trình, về phía Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có: Đồng chí Ngô Đức Tuấn - Chủ tịch Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Phương Đông - Phó Chủ tịch Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về phía Nhà trường, có: TS. Lê Cao Thắng - Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS,TS. Phạm Văn Hà – Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí trong Ban Giám hiệu Nhà trường; Lãnh đạo các đơn vị; Ban Chấp hành Công đoàn Trường; Tổ trưởng, tổ phó các Tổ Công đoàn trong Trường.

Chương trình bao gồm các hoạt động: Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Tổ chức Công đoàn”; Trao Giải thưởng “Gương mặt năm - 2019”; Tổng kết và trao giải thưởng phong trào thi đua “Cán bộ, giảng viên, người lao động viết bài đăng tạp chí trong nước và quốc tế, năm học 2019-2020” và giải thưởng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về các qui định nội bộ hiện hành của Trường Đại học Công đoàn”.

Phát biểu tại Chương trình, PGS,TS. Hoàng Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn Nhà trường tổng kết: Các phong trào thi đua do Công đoàn Trường Đại học Công đoàn tổ chức và triển khai trong thời gian qua không những đã mang lại hiệu quả rõ rệt, mà còn có sự lan tỏa đến toàn thể cán bộ, đoàn viên và người lao động. Để có được kết quả đó, ngoài sự cố gắng của tập thể Ban chấp hành Công đoàn Trường, sự đồng thuận của cán bộ, đoàn viên và người lao động; phải kể đến sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời của Ban Thường vụ Công đoàn các cơ quan đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà trường và sự phối hợp, tạo điều kiện về vật chất, tinh thần của Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường để Công đoàn hoàn thành mục tiêu đề ra.

Thay mặt, Ban Thường vụ Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đồng chí Ngô Đức Tuấn đã trao tặng Kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho TS. Dương Thị Thanh Xuân - Phó Hiệu trưởng Nhà trường và TS. Trần Thế Lữ - Trưởng phòng Tài vụ.

Thay mặt, Ban Thường vụ Công đoàn các cơ quan đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đồng chí Nguyễn Phương Đông đã trao Giải thưởng “Gương mặt năm - 2019” của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho PGS,TS. Phạm Văn Hà - Hiệu trưởng Nhà trường.

Giải thưởng Nhất, Nhì, Ba, phong trào thi đua “Cán bộ, giảng viên, người lao động viết bài đăng tạp chí trong nước và quốc tế - Năm học 2019 -2020”, đã thuộc về 04 tập thể và 05 cá nhân sau:

- Đối với tập thể:

+ Giải Nhất: Tổ Công đoàn (TCĐ) Khoa Xã hội học Trường Đại học Công đoàn,

+ Giải Nhì: TCĐ Khoa Lý luận chính trị Trường Đại học Công đoàn.

+ Đồng giải Ba: TCĐ Khoa Tài chính ngân hàng và Khoa Công tác xã hội Trường Đại học Công đoàn.

- Đối với cá nhân:

+ Giải Nhất: ThS. Nguyễn Chu Du - Khoa Xã hội học Trường Đại học Công đoàn,

+ Đồng Giải Nhì: TS. Vũ Thị Kim Anh - Khoa Kế toán và TS. Nguyễn Đức Hữu - Khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Công đoàn.

+ Đồng giải Ba: TS. Cù Thị Thanh Thúy - Khoa Xã hội học ThS. Nguyễn Quốc Việt - Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Công đoàn.

- Giải thưởng Nhất, Nhì, Ba, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về các Qui định nội bộ hiện hành của Trường Đại học Công đoàn”  đã thuộc về 03 tập thể và 03 cá nhân sau:

- Đối với tập thể:

+ Giải Nhất: TCĐ Phòng Thanh tra Trường Đại học Công đoàn.

+ Giải Nhì: TCĐ Phòng Tài vụ Trường Đại học Công đoàn.

+ Giải Ba: TCĐ Khoa Luật Trường Đại học Công đoàn.

- Đối với cá nhân:

+ Giải Nhất: TS. Nguyễn Anh Tuấn - Khoa Quan hệ lao động và Công đoàn, Trường Đại học Công đoàn.

+ Giải Nhì: ThS. Nguyễn Thu Hồng - Bộ môn kinh tế, Trường Đại học Công đoàn.

+ Giải Ba: ThS. Hoàng Thanh Tuyền - Bộ môn kinh tế, Trường Đại học Công đoàn./.

 

 

PGS,TS. Hoàng Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn Nhà trường phát biểu tại Lễ Tổng Kết

Đồng chí Ngô Đức Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Các cơ quan đơn vị trực thuộc TLĐLĐVN trao giải

Gương mặt của năm 2019 cho PGS.TS Phạm Văn Hà - Hiệu trưởng Nhà trường

Đồng chí Ngô Đức Tuấn và PGS,TS. Phạm Văn Hà  trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn cho

TS. Dương Thị Thanh Xuân và TS. Trần Thế Lữ

TS. Lê Cao Thắng và TS. Phạm Văn Hà trao giải tập thể Phong trào thi đua CB,GV,NLĐ viết bài đăng tạp chí trong nước và quốc tế - năm học 2019-2020 cho đại diện TCĐ các Khoa

 

 

TS. Dương Thị Thanh Xuân trao giải Phong trào thi đua CB,GV,NLĐ viết bài đăng tạp chí trong nước và quốc tế - năm học 2019-2020 cho các cá nhân đạt thành tích

 

TS. Lê Cao Thắng và TS. Phạm Văn Hà trao giải tập thể Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về các Qui định nội bộ hiện hành của Trường Đại học Công đoàn cho đại diện TCĐ các đơn vị

 

TS. Dương Thị Thanh Xuân trao giải Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về các Qui định nội bộ hiện hành của Trường Đại học Công đoàn cho các cá nhân đạt thành tích

 

 

 

BAN BIÊN TẬP WEBSITE

Tin liên quan
Top