Tin Đào tạo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG

 

1. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo những cử nhân Quan hệ lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, có tinh thần phục vụ công nhân, viên chức, lao động, say mê, yêu nghề, nắm vững kiến thức chuyên môn về lĩnh vực quan hệ lao động và kỹ năng thực hành về nghề.

Cử nhân quan hệ lao động có thể đảm nhận các công việc cho các cơ quan nhà nước, các cấp công đoàn, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các trường Đại học, Cao đẳng, trường đào tạo nghề, các viện nghiên cứu và trong các doanh nghiệp…

2. Kết quả đạt được sau đào tạo:

Cử nhân Quan hệ lao động được trang bị kiến thức, kỹ năng đàm phán xử lý các mối quan hệ lao động, kỹ năng tổ chức lực lượng công nhân, viên chức, lao động; phương pháp phân tích, đánh giá và ra quyết định liên quan trong ứng xử với người lao động và đoàn thể của họ; kỹ năng tham gia vào quá trình quản trị kinh doanh như một nhà quản trị nguồn nhân lực; có kỹ năng thương lượng thuyết phục.

Cử nhân quan hệ lao động có khả năng như: Tiến hành thương lượng với người sử dụng lao động về hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể; Giám sát việc thực hiện hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể; Giải quyết tranh chấp lao động và tổ chức đình công tại nơi làm việc; Đề xuất giải pháp với người sử dụng lao động để duy trì mối quan hệ lao động hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động; điều hành nhân sự trong doanh nghiệp, chuyên viên quan hệ công chúng, chuyên viên giải quyết tranh chấp lao động, cán bộ công đoàn, cán bộ nhân sự, chuyên viên nghiên cứu về lao động và công đoàn. Ngoài ra cử nhân quan hệ lao động có thể học lên cao học để tham gia giảng dạy tại các trường Đại học.

3. Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp:

          - Cán bộ quản lý nhân sự trong phòng tổ chức cán bộ

          - Cán bộ phòng quan hệ công chúng

          - Cán bộ công đoàn, cán bộ các đoàn thể khác

         - Chuyên viên nghiên cứu về lao động và công đoàn trong các viện, trường đại học và các trung tâm đào tạo và giới thiệu việc làm.

         - Chuyên viên tư vấn, nghiên cứu các dự án về lao động, xã hội; về quan hệ công chúng.

          - Chuyên viên thương lượng và xử lý tranh chấp trong quan hệ lao động tại các cơ quan và doanh nghiệp.

3. Kế hoạch tuyển sinh:

- Bắt đầu tuyển sinh từ năm 2014, khóa đào tạo 2014-2018

 Mã tuyển sinh: D340408

- Khối thi: A, A1, D1

Tin liên quan
Top