Tin Đào tạo

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2015 (HỆ CHÍNH QUY)

 

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2015 (HỆ CHÍNH QUY)

STT

Tên trường 
Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/xét tuyển
(Ghi theo mã tổ hợp môn)

Chỉ tiêu
(Dự kiến)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN
Số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 043. 8574419; 043. 8512713   
Fax: 043. 8517084
Website: www.dhcd.edu.vn

LDA

 

 

2100

I.

Lấy kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

 

 

 

 

1.

Hệ Đại học:

 

 

 

2000

 

Bảo hộ lao động

 

D850201

A00; A01; D01*

150

 

Quản trị kinh doanh

 

D340101

A00; A01; D01

350

 

Quản trị nhân lực

 

D340404

A00; A01; D01

200

 

Kế toán

 

D340301

A00; A01; D01

350

 

Tài chính - Ngân hàng

 

D340201

A00; A01; D01

350

 

Xã hội học

 

D310301

A01*, C00; D01

150

 

Công tác xã hội

 

D760101

A01*, C00; D01

150

 

Luật

 

D380101

A01*, C00; D01

200

 

Quan hệ lao động

 

D340408

A00; A01; D01

100

2.

Hệ Cao đẳng:

 

 

 

100

 

Quản trị kinh doanh

 

C340101

A00; A01; D01

35

 

Kế toán

 

C340301

A00; A01; D01

35

 

Tài chính - Ngân hàng

 

C340201

A00; A01; D01

30

 

* Thông tin cần lưu ý:
   - Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo tiêu chí phụ, như sau: Thí sinh xét tuyển tổ hợp môn A00, A01 có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển tổ hợp môn C00, D01 có điểm thi môn Ngữ văn cao hơn sẽ trúng tuyển;
   - Đối với hệ đào tạo liên thông (3 ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng): tuân thủ theo Quy định của Bộ GD&ĐT.

 

                                                                                                     HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                             TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan
Top