Tin Đào tạo

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ NĂM 2021

 I. THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

1. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

- Hồ sơ đăng ký được nộp theo 2 hình thức: nộp trực tiếp các bản cứng tại trường theo lịch trong thông báo ở trên và nộp trực tuyến

- Phiếu đăng ký: Bấm Tải phiếu đăng ký ở đây

- Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký theo thông báo ở trên

- Khai báo Phiếu đăng ký trực tuyến theo đường linkhttps://forms.gle/nfTJBc1JPvszQTfZ7

2. ĐỀ CƯƠNG CÁC HỌC PHẦN DỰ THI

 

STT

HỌC PHẦN

GHI CHÚ

1

Kinh tế học

Xem ở đây

2

Nguyên lý kế toán

Xem ở đây

3

Quản trị học

Xem ở đây

4

Quản trị nhân lực

Xem ở đây

5

Tổng quan AT, VSLĐ

Xem ở đây

6

Chế độ chính sách về AT, VSLĐ

Xem ở đây

7

Triết học

Xem ở đây

8

Xã hội học

Xem ở đây

9

Tiếng Anh

Xem ở đây

10

Phụ lục về Quy đổi điểm Ngoại ngữ

Xem ở đây

 

Tin liên quan
Top