Tin Đào tạo

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ VỪA LÀM - VỪA HỌC, NĂM 2013

 TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          

          Số:    42    /TB-ĐHCĐ                                    Hà Nội, ngày  27  tháng  03  năm 2013

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Hệ vừa làm - vừa học, năm 2013

         

1. Ngành: Quản trị kinh doanh, Bảo hộ lao động.

2. Đối tượng tuyển sinh: Là công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

3. Các môn thi tuyển:  Toán, Vật lý, Hoá học

4. Thời gian đào tạo:   4,5 năm

5. Hình thức đào tạo và cấp bằng TN: Vừa làm - vừa học

6. Hình thức học:  Học các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần hoặc chiều thứ 6, ngày thứ 7 +  chủ nhật hàng tuần.

                - Học tập trung mỗi năm 2 đợt, mỗi đợt 2 tháng

                - Học tập trung mỗi tháng 10 ngày (1 năm học 10 tháng)

7. Địa điểm mở lớp: Trường Đại học Công đoàn, 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

8. Lệ phí tuyển sinh:  - Hồ sơ tuyển sinh 15.000đ/1 bộ

- Đăng ký dự thi: 100.000 đ/1 hồ sơ

                                                - Dự thi: 200.000 đ/1 thí sinh

                                                - Ôn thi: 250.000đ/1 môn (không bắt buộc)

9. Thủ tục tuyển sinh:

- 01 hồ sơ tuyển sinh theo quy định và mẫu thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, đơn vị nơi công tác hoặc địa phương nơi cư trú.

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc THBT, THCN (bản sao có công chứng)

- Giấy khai sinh.

- Giấy xác nhận thời gian công tác (nếu là cán bộ, công nhân viên chức, để cộng điểm ưu tiên trong xét tuyển)

- 04 ảnh mầu (cỡ 3x4), không chụp quá 6 tháng.

10.  Thời gian tiến hành:    - Phát hành hồ sơ: Tháng 3+4/2013 tại phòng 413, nhà A

- Ôn thi: Tháng 5/2013

            - Thi tuyển sinh: Dự kiến tháng 6/2013

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Khoa Giáo dục thường xuyên, trường Đại học Công đoàn, 169 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội. Điện thoại: 043.5334401

*  Trường Đại học Công đoàn chỉ nhận hồ sơ đúng quy định như đã thông báo.

 

     HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

PGS. TS. Dương Văn Sao

Tin liên quan
Top