Tin Đào tạo

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ NĂM 2014

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/21SĐH - ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 3   tháng 3   năm 2014

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ NĂM 2014

Kính gửi:........................................................................................

Thực hiện Quyết định số 252/2006/QĐ-TTg ngày 31/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sỹ cho Trường đại học Công đoàn, Quyết định số 7200/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/12/2006 và Quyờ́t định số 2308/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/6/2011 về việc giao chuyên ngành đào tạo thạc sỹ Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Quản lư An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp cho Trường đại học Công đoàn; Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ, Trường đại học Công đoàn thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2014 như sau:

1.     Chuyên ngành đào tạo: Quản trị Nhân lực

Quản trị Kinh doanh

Quản lư An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp

2.     Thời gian đào tạo: 2 năm

3.     Các môn thi tuyển

·        Chuyên ngành: Quản lý nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh  

- Môn cơ bản: Toán (Giải tích, Lý thuyết xác suất và thống kê toán).

- Môn cơ sở: Kinh tế học (Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô).

- Môn điều kiện: Tiếng Anh (trình độ B)

·        Chuyên ngành: Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp

Môn cơ bản: Toán giải tích (A1 và A2).

Môn cơ sở: Cơ lý thuyết.

Môn điều kiện: Tiếng Anh (trình độ B)

 

4.     Điều kiện dự thi và ưu tiên

·        Điều kiện văn bằng

Thí sinh đăng ký dự thi chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh cần có bằng tốt nghiệp đại học thuộc khối ngành: Kinh tế học; Kinh doanh và Quản lư. Thí sinh đăng ký dự thi Quản lý an toàn và Sức khỏe nghề nghiệp cần có bằng kỹ sư.

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành dự thi đào tạo tŕnh độ thạc sỹ được thi không cần học bổ sung kiến thức trước khi thi;

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế lao động không phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi chuyờn ngành Quản trị nhân lực;

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp với chuyên ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.

·        Điều kiện thâm niên công tác

- Thí sinh đăng ký dự thi có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên có chuyên ngành tốt nghiệp đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành được đăng ký dự thi ngay sau khi tốt nghiệp;

- Những trường hợp còn lại thí sinh phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành dự thi, kể từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

·        Đi tượng ưu tiên

Thí sinh được ưu tiên trong tuyển sinh thuộc những đối tượng sau:

- Người đang công tác liên tục được hai năm trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, hải đảo, vùng sâu theo quy định của Chính phủ;

- Thương binh, bệnh binh người có thẻ chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh;

- Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;

- Người thuộc dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

5. Hồ sơ đăng ký dự thi

Cơ sở đào tạo chỉ nhận hồ sơ khi có đầy đủ các loại giấy tờ theo yêu cầu ghi ở trang sau của túi hồ sơ và không trả lại hồ sơ sau khi đã nhận.

Khi nộp hồ sơ, thí sinh cần mang theo các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm gốc để đối chiếu.

6. Thời gian thi: Dự kiến ngày 27 và 28 tháng 9 năm 2014

7.           Thời gian tiếp nhận hồ sơ: đến 17 giờ ngày 26/8/2014

8.     Đ biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ

 Khoa Sau đại học - Trường đại học Công đoàn

Phòng 307 - nhà A - số 169 Tây Sơn - Đống Đa – Hà Nội

ĐT: 04. 3533 4231        Fax  04.38517084

 

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:     

- Bộ GD&ĐT;                         (Để báo cáo)

- Tổng LĐLĐVN;

- Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố;

- UBND Tỉnh, Thành phố;

- Các Bộ, Ngành;

- Các Viện nghiên cứu, các Trường đại học;

- Công đoàn ngành TW;

- Công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐ;

- Lưu VT, VPHT, Khoa SĐH.

 

 (Đã ký)

 

 

 

 

TS. Phạm Văn Hà

 

 

Tin liên quan
Top