Tin Đào tạo

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUI VÀ THỜI GIAN NHẬP HỌC ĐỢT BỔ SUNG NĂM 2022

 

Lưu ý: Thí sinh không nhập học theo thông báo trên coi như không có nguyện vọng học và bị hủy kết quả trúng tuyển. Nếu vì điều kiện khách quan thí sinh không thể thực hiện thủ tục nhập học vào thời gian trên, thí sinh phải thông báo cho Nhà trường (qua phòng Đào tạo, điện thoại: 024.38574419 và 024.38512713). Trong trường hợp thí sinh không có lý do phù hợp hoặc không có minh chứng phù hợp, Nhà trường sẽ đưa thí sinh ra khỏi danh sách trúng tuyển.

 

Tin liên quan
Top