Tin Đào tạo

KẾT QUẢ TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số:   107  /TB-ĐHCĐ                                      Hà Nội, ngày  12  tháng 7 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Kết quả tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào hệ đại học chính quy năm 2018

Căn cứ Quy chế tuyển sinh ban hành theo Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT sửa đổi tên và bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 899/BGDĐT-GDĐH ngày 09/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018;

Xét đăng ký tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của thí sinh và ý kiến đề nghị của các Sở Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ biên bản xét duyệt hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển ngày 12 tháng 7 năm 2018;

Trường Đại học Công đoàn (ký hiệu trường: LDA) thông báo kết quả tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào hệ đại học chính quy của Trường năm 2018 như sau:

 

1. Xét tuyển thẳng đối với 13 thí sinh diện 30A tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2018: những thí sinh này phải học dự bị 1 năm. (Xem danh sách ở đây)

 

 

2. Ưu tiên xét tuyển đối với 06 thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, tốt nghiệp THPT năm 2018(Xem danh sách ở đây)

Trường yêu cầu thí sinh:

- Thí sinh nộp Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 để xác nhận nhập học trong thời gian từ 16/7/2018 - 23/7/2018 qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh) đến địa chỉ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Công đoàn; Địa chỉ: 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 024.38512713, 024.38574419. Nếu quá thời hạn này, thí sinh không nộp, Trường coi như thí sinh từ chối nhập học.

- Sau khi thí sinh xác nhận nhập học, Trường sẽ gửi Giấy báo trúng tuyển cho thí sinh qua đường bưu điện và cập nhật danh sách này vào cơ sở dữ liệu trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT trong thời gian từ 28/7/2018 - 30/7/2018.     

 

 

Nơi nhận:                                                                 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

- Bộ GD&ĐT;                                                                            HIỆU TRƯỞNG  

- Các Sở GD&ĐT;

- Lưu VT, ĐT.

(đã ký)

 

                      PGS.TS. Phạm Văn Hà

Tin liên quan
Top