Tin Đào tạo

KẾT QUẢ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ NĂM 2016 - CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

 

CHÚ Ý: ĐIỂM TRÚNG TUYỂN DỰ KIẾN: 13,5 ĐIỂM

 

Tin liên quan
Top