Tin Đào tạo

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2013 (Văn bằng 2)

 TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                     Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

 

 

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2013

(Văn bằng 2)

(Đây là điểm tuyển đối với HSPT khu vực 3)

Δ Khu vực = 0,5 điểm               Δ Đối tượng = 1,0 điểm

 

 

TT

Ngành

Điểm TT

Số lượng đạt điểm TT

Ghi chú

1

Kế toán

10,0

79

03 thí sinh miễn thi

2

Quản trị kinh doanh

10,0

50

 

Tổng cộng:

129

 

*Ghi chú: Sinh viên nhập học vào lúc 18h00’ ngày 24/01/2013 tại phòng B304 – Nhà B – Trường Đại học Công đoàn (số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội). Khi đi mang theo:

            - Giấy báo nhập học

            - Bằng tốt nghiệp Đại học

            - 4 ảnh 3x4

            - Lệ phí nhập học: 250.000 đồng

            - Học phí: 600.000 đồng/1 tháng (thu trước 1 kỳ = 5 tháng x 600.000 đồng = 3.000.000 đồng)

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH HIỆU TRƯỞNG

 

.

                                                                                                                                           (đã ký)     

 

 PGS.TS. Dương Văn Sao

Tin liên quan
Top