Tin Đào tạo

ĐÀO TẠO CỬ NHÂN, THẠC SỸ, TẬP HUẤN NGẮN HẠN TẠI HỌC VIỆN LAO ĐỘNG VÀ QUAN HỆ XÃ HỘI, NGA

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

PHÒNG QUAN HỆ QUỐC TẾ

 
 

 

 

 

THÔNG BÁO

 

ĐÀO TẠO CỬ NHÂN, THẠC SỸ, TẬP  HUẤN NGẮN HẠN

TẠI HỌC VIỆN LAO ĐỘNG VÀ QUAN HỆ XÃ HỘI, NGA

Căn cứ hợp tác đào tạo giữa trường đại học Công đoàn và Học viện Lao động và Quan hệ xã hội, Liên bang Nga;

Bộ Giáo dục và khoa học Liên bang Nga cho phép Học viện Lao động và Quan hệ xã hội, Nga tiếp nhận công dân nước ngoài đến học tập tại Học viện theo nguồn ngân sách của Chính Phủ Liên bang Nga (hỗ trợ: TIỀN HỌC PHÍ VÀ TIỀN Ở).

Chỉ tiêu đào tạo tại Học viện Lao động và Quan hệ xã hội, Nga năm học 2014-2015:

·         CỬ NHÂN VÀ THẠC SỸ:

Mã ngành

Ngành đào tạo

Hệ đào tạo

Số lượng

38.00.00

QUẢN LÝ KINH TẾ

 

 

38.03.01

Kinh tế

Cử nhân

10

38.04.01

Kinh tế

Thạc sỹ

10

38.04.02

Quản trị kinh doanh

Thạc sỹ

10

40.00.00

LUẬT

 

 

40.04.01

Luật

Thạc sỹ

10

·         TẬP HUẤN NGẮN HẠN:

Chương trình

Thời gian / tháng

Thời gian bắt đầu khóa học

1

2

3

4

Tập huấn về «An toàn lao động»

01 khóa

1,3

 

 20.10.2014,

(hoặc) 16.03.2015

 

Cán bộ, giảng viên, sinh viên có nhu cầu đăng ký học các chương trình trên đề nghị liên hệ với phòng Quan hệ quốc tế (P.205 nhà A, Tel: 04.35334480) trước ngày 15/3/2014 để nộp hồ sơ tại Trung tâm văn hóa Nga, Hà Nội.

                                                                  

                                                                        PHÒNG QUAN HỆ QUỐC TẾ

Tin liên quan
Top