Tin Đào tạo

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

 

STT

MÃ NGÀNH

TÊN NGÀNH

GHI CHÚ

1

7850201

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Xem ở đây

2

7760101

CÔNG TÁC XÃ HỘI

Xem ở đây

3

7340301

KẾ TOÁN

Xem ở đây

4

7380101

LUẬT

Xem ở đây

5

7340408

QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Xem ở đây

6

7340101

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Xem ở đây

7

7340404

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Xem ở đây

8

7340201

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Xem ở đây

9

7310301

XÃ HỘI HỌC

Xem ở đây

 

 

 

 
 
Chú ý:
1. Lý lịch sinh viên - Tải ở đây
2. Sinh viên xác nhận nhập học bấm vào đây. Nhập học trực tuyến

 

 

Tin liên quan
Top