Tin Đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ NGÀNH “KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ KINH TẾ” TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ BÊ-LA-RUS BẰNG TIẾNG ANH

 

TR­­ƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

PHÒNG QUAN HỆ QUỐC TẾ

 
 
 

 

           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2013

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ

NGÀNH “KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ KINH TẾ”

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ BÊ-LA-RUS BẰNG TIẾNG ANH

Kính gửi:    Khoa, Phòng, Bộ môn

Theo thỏa thuận hợp tác đào tạo đã được ký kết giữa trường Đại học Công đoàn và trường Đại học Quốc tế (Bê- la- rút) trong việc tổ chức đào tạo sau đại học cho các sinh viên đã tốt nghiệp đại học;

Trường Đại học Công đoàn thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên về kế hoạch tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ bằng Tiếng Anh ngành:“Kinh tế và quản lý kinh tế”  tại  trường Đại học Quốc tế Bê- la- rus:

Giảng viên và các môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh do các giáo sư hàng đầu của trường Đại học Quốc tế Bê-la-rus và các chuyên gia nước ngoài trong lĩnh vực kinh tế và tài chính quốc tế, đại diện các tổ chức kinh tế quốc tế và tổ chức chính phủ Bê-la-rus.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Thời gian: 1,5 năm

Hình thức học: Tại chức (3 kỳ, mỗi kỳ kéo dài 3 tuần học).

Kỳ 2 (mùa thu) năm 2013 sẽ tiến hành theo hình thức đào tạo từ xa.

Chi phí đào tạo năm thứ nhất: 2.500$

Chi phí đào tạo năm thứ hai: 1.500$

Tiền ở tại ký túc xá của trường với chi phí: 50$/ một kỳ (3 tuần học)

Tiền ăn: do học viên tự túc.

Thời gian đăng ký: 15/3 – 15/7/2013

Thời gian nhập học: tháng 9/2013 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quan hệ quốc tế, P. A205 (Tel: 3.5334480)

Rất mong sự quan tâm và hợp tác của các Quý Khoa, Phòng, Bộ môn!

                                                            

  PHÒNG QUAN HỆ QUỐC TẾ

Tin liên quan
Top