Đoàn thể

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

Ngày 26 tháng 01 năm 2022, Công đoàn Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Đến dự với Hội nghị,  có TS. Lê Cao Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; TS. Lê Mạnh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Trường, các đồng chí đại diện của công đoàn bộ phận và các tổ công đoàn trong toàn Trường.

Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Trường, PGS,TS. Hoàng Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn Trường đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Bản báo cáo đã phân tích tình hình thực tiễn, chỉ ra những mặt đạt được, đồng thời phân tích những tồn tại và phương hướng khắc phục trong năm tới. Trên cơ sở đề xuất phương hướng khắc phục, các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 cũng đã được xây dựng chi tiết nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và chức năng của tổ chức công đoàn trong một trường đại học.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Trường, TS. Lê Cao Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đã khẳng định vai trò của công đoàn trong Nhà trường, ghi nhận những nỗ lực của Ban Chấp hành công đoàn Trường trong năm vừa qua đã đạt được, đồng thời cũng kỳ vọng Ban Chấp hành công đoàn sẽ triển khai các kế hoạch hoạt động bám sát Nghị quyết của Đảng ủy Trường, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát huy sức mạnh của tổ chức công đoàn trong trường đại học.

Cũng trong Hội nghị Tổng kết đã công bố các Quyết định khen thưởng và trao tặng bằng khen đột xuất cho công đoàn cơ sở Trường Đại học Công đoàn của Công đoàn Viên chức; Quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn cho 02 cá nhân; Quyết định của Công đoàn Viên chức tặng bằng khen cho 05 cá nhân thuộc công đoàn cơ sở Trường Đại học Công đoàn; Quyết định của Công đoàn Trường về tặng Giấy khen cho 15 tập thể và 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và Giỏi việc nước đảm việc nhà; Quyết định hỗ trợ đoàn viên gặp khó khăn cho 8 đoàn viên. Đồng thời, trong Hội nghị Công đoàn Trường đã phát động phòng trào thi đua và phổ biến cuộc thi “Công nghệ thông tin dành cho đối tượng không chuyên”.

Dưới đây là một số hình ảnh

 

 

 

 

Ban biên tập Website

Tin liên quan
Top