Đoàn thể

CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TRONG THÁNG THÁNG 3& THÁNG 4.

Xem tiếp...

CHÙM TIN ĐOÀN THANH NIÊN THÁNG 2 NĂM 2018

Xem tiếp...

CHÙM TIN ĐOÀN THANH NIÊN THÁNG 1 NĂM 2018

Xem tiếp...

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN THÁNG 7 - 2017

Xem tiếp...

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN CUỐI THÁNG 5 NĂM 2017

Xem tiếp...

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN THÁNG 4 NĂM 2017

Tuổi trẻ Đại học Công Đoàn khởi nghiệp với gameshow "Vua bán hàng"

Xem tiếp...

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN THÁNG 4 NĂM 2017

Xem tiếp...

KỶ NIỆM 86 NĂM THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI, HỘI NGHỊ CHI ĐOÀN TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ XVII, NHIỆM KÌ 2017-2019

Ngày 26/2/2017, Đoàn trường tổ chức: "Hội nghị tập huấn tổ chức Đại hội, Hội nghị chi đoàn tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công đoàn lần thứ XVII, nhiệm kì 2017-2019”.

Xem tiếp...

Top