Đoàn thể

THƯ NGỎ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN NHÀ TRƯỜNG VỀ VIỆC QUYÊN GÓP MUỐI VỪNG GIÚP ĐỠ CÔNG NHÂN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI BẮC GIANG

 

Tin liên quan
Top