Đoàn thể

HỘI NGHỊ LẦN I BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN NHIỆM KÌ 2018 - 2020

 

Ngày 23/08/2018, Trường Đại học Công Đoàn diễn ra Hội nghị lần I Ban chấp hành Hội sinh viên Trường Đại học Công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2020.

Hội nghị vinh dự được tiếp đón đồng chí TS. Nguyễn Đức Tĩnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Nhà trường; Đồng chí Ngô Văn Thiện - Phó Chủ tịch Hội sinh viên Thành phố Hà Nội; Đồng chí Ngô Phú Thảo - cán bộ Ban thanh niên trường học Thành đoàn Hà Nội; đại diện Ban thường vụ Đoàn trường và tập thể Ban chấp hành Hội sinh viên Trường Đại học Công Đoàn khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2020.

Hội nghị hiệp thương giới thiệu thêm 2 nhân sự tham gia ban chấp hành Hội sinh viên Trường Đại học Công Đoàn khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2020 (Gồm 01 đồng chí là cán bộ giảng viên, 01 đồng chí là sinh viên). Bên cạnh đó, Hội nghị đã bầu ra Ban thư kí Hội sinh viên Trường Đại học Công Đoàn khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2020 gồm các đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Quốc Việt - Giảng viên khoa Tài chính - Ngân hàng, Bí thư Đoàn trường.

2. Đồng chí Nguyễn Anh Đức - Cán bộ Phòng CTSV, Ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang - Giảng viên Khoa LLCT, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường.

4. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Uyên - Chi hội LW8B

5. Đồng chí Đặng Hà Dựng - Chi hội LW8D

Đồng thời, tại Hội nghị các chức danh, chức vụ chủ chốt cũng đã được Ban chấp hành khóa VIII hiệp thương bầu ra. Cụ thể như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Quốc Việt giữ chức vụ Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Công Đoàn khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2020.

2. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Uyên giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Công Đoàn khóa VIII, nhiệm kỳ: 2018 - 2020.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Hội sinh viên Trường Đại học Công Đoàn khóa VIII, nhiệm kỳ: 2018 - 2020.

 

 

 

NGUYỄN QUỐC VIỆT – CHỦ TỊCH HỘI SINH VIÊN

Tin liên quan
Top