Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN NGÀNH XÃ HỘI HỌC, NIÊN KHÓA 2017 - 2021

 

Thực hiện theo kế hoạch số 70/KH – ĐHCĐ ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Trường Đại học Công đoàn. Ngày 06 tháng 1 năm 2021, Khoa Xã hội học đã mời PGS.TS Lê Ngọc Văn – chuyên gia nghiên cứu của Viện Gia đình và Giới trao đổi về các nội dung thuộc chuyên ngành xã hội học nhằm tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên lớp XH20A,B. Định hướng cho những cử nhân ngành xã hội học có thể làm việc như giảng dạy tại một số trường Đại học/Cao đẳng; chuyên gia tại các Viện nghiên cứu về các vấn đề xã hội; chuyên gia tại các viện Hàn lâm Khoa học Xã hội; nhân viên tại các công ty nghiên cứu về những lĩnh vực như chăm sóc khách hàng, nghiên cứu thị trường; chuyên viên các phòng Hành chính – nhân sự tại các cơ quan Nhà nước và công ty tư nhân.

Chuyên gia tư vấn về kinh nghiệm/cách viết lý lịch khi đi xin việc và những kĩ năng cần thiết của người mới đi làm: Nhấn mạnh về thế mạnh của cử nhân Xã hội học khi nghiên cứu, đánh giá về các vấn đề xã hội bằng những kiến thức đã học về những lĩnh vực khác nhau như Gia đình và Giới, Tôn giáo, lĩnh vực Văn hóa – xã hội; Nông thôn – Đô thị; Tổ chức – quản lý; Lao động việc làm; Môi trường; Truyền thông đại chúng và Dư luận xã hội;… Tất cả các lĩnh vực này cần nhấn mạnh; Việc nghiên cứu những vấn đề đó phải đi cùng với những biến đổi về kinh tế - xã hội và xu thế hội nhập toàn cầu của Đất nước.

Trao đổi một số vấn đề mà sinh viên ngành Xã hội học có thể triển khai nghiên cứu trong đợt thực tập tốt nghiệp như: tác động của dịch cúm Covid 19 đến đời sống người lao động/ việc học tập của sinh viên; già hóa dân số; bình đẳng giới trong gia đình đô thị/ nông thôn hiện nay; vấn đề bạo lực học đường tại các trường THPT/THCS tại một số địa phương hiện nay.

Ngoài ra, chuyên gia còn giải đáp một số vấn đề mà sinh viên quan tâm như cách viết một bài báo cáo nghiên cứu khoa học; cách thực hiện một cuộc phỏng vấn sâu thành công và có chất lượng tốt; cách lập một bản lý lịch khoa học để tạo thiện cảm với nhà tuyển dụng; một số vấn đề khi dùng kiến thức xã hội học để nghiên cứu về công nhân, công đoàn hiện nay.

Chương trình tư vấn và giới thiệu việc làm đã mang lại những kiến thức bổ ích cho sinh viên XH20A,B; các em sinh viên đã biết cách vận dụng để đưa kiến thức đã học trên giảng đường vào nghiên cứu những vấn đề/ lĩnh vực cụ thể của xã hội; gắn lý thuyết với thực tiễn. Điều đó giúp sinh viên Xã hội học chủ động hơn để bước chân vào thị trường lao động thời kỳ hội nhập quốc tế, CM4.0.

Th.S Nguyễn Thị Minh Thúy – Giảng viên Khoa Xã hội học

 

Dưới đây là một số hình ảnh:

 

 

Chuyên gia PGS.TS Lê Ngọc Văn –Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới.

 

Sinh viên lớp XH20A,B niên khóa 2017 -2021trong buổi tư vấn, giới thiệu việc làm tại B304

Tin liên quan
Top