Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

QUYẾT ĐỊNH VỀ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ CHO CÁC SINH VIÊN ĐẾN TỪ CÁC TỈNH MIỀN TRUNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI BÃO, LŨ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021

 

Tin liên quan
Top