Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TỈNH HÒA BÌNH

         Ngày 27/4/2022, Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh Hòa Bình: “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình đến năm 2030” do TS. Đỗ Thị Tuyết – Giảng viên Cao cấp Khoa Quản trị nhân lực làm chủ nhiệm đề tài.

 

         Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở được chủ trì bởi TS. Lê Cao Thắng - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường. Hội đồng gồm các thành viên: PGS.TS Lê Văn Tấn – Phó truởng Khoa Du lịch Trường Đại học Công đoàn, Phản biện 1; TS. Vũ Hồng Phong – Trường Đại học Lao động - Xã hội, Phản biện 2; TS. Phùng Thế Hùng – Trưởng khoa Quản trị nhân lực Trường Đại học Công đoàn, Ủy viên; TS. Nguyễn Mạnh Thắng – Phó trưởng Phòng Quản lý khoa học, Thư ký Hội đồng.

 

         Tại buổi họp Hội đồng nghiệm thu, TS. Đỗ Thị Tuyết - Chủ nhiệm đề tài cho biết, trong thời gian thực hiện nghiên cứu đề tài đã thu được những kết quả có tính ứng dụng trong việc phát triển nguồn nhân lực tại khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình. Kết quả nghiên cứu cũng đã đóng góp tích cực cho việc hoạch định chính phát triển du lịch của tỉnh Hòa Bình nói chung và khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình nói riêng.

 

          Phát biểu kết luận, TS. Lê Cao Thắng cho biết: “Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả của đề tài và có những phản biện, nhận xét, góp ý cho nhóm nghiên cứu. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần phải chỉnh sửa báo cáo cho phù hợp với những ý kiến phản biện đã được đưa ra”. 

 

        Hội đồng nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở đề tài tỉnh Hòa Bình chỉnh sửa và bổ sung theo theo kết luận của Hội đồng./.

Dưới đây một số hình ảnh: 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đức – Phòng Quản lý Khoa học

Tin liên quan
Top