Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC ĐI THỰC TẾ NĂM 2021

 

Trong những năm qua, hoạt động nghiên cứu thực tế của giảng viên Khoa Lý luận chính trị luôn được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đặc biệt quan tâm và xác định đây là một hoạt động chuyên môn được duy trì thường xuyên, có vai trò quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dạy và học các học phần lý luận chính trị tại Nhà trường.

Trong hai ngày 09 và 10/01/2021, Khoa Lý luận chính trị tổ chức chuyến đi thực tế cho giảng viên của Khoa tại huyện Bình Lục và một số cơ sở trong tỉnh Hà Nam nhằm bổ sung nâng cao kiến thức thực tiễn cho giảng viên đảm nhiệm các môn Lý luận chính trị.

Qua hai ngày nghiên cứu thực tế tại tỉnh Hà Nam, Khoa Lý luận chính trị đã đến làm việc tại huyện ủy Bình Lục, trực tiếp được các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Trưởng ban Tuyên giáo huyện báo cáo khái quát về cơ cấu tổ chức; công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; hệ thống tổ chức cơ sở Đảng trong Hệ thống chính trị; kinh nghiệm về công tác vận động quần chúng, phát huy dân chủ cơ sở và xây dựng mối liên hệ mật thiết với nhân dân. Với những kết quả nổi bật đã đạt được, năm 2019 huyện Bình Lục đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

          Đoàn thực tế Khoa Lý luận chính trị cũng được đi tham quan thực tế tại xã An Đổ, đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu năm 2020; nghiên cứu một số thiết chế về văn hóa - tôn giáo: Đền thờ Bác Hồ; di tích lịch sử quốc gia của Tam Nguyên Yên Đổ - nhà thơ Nguyễn Khuyến, Chùa Tam Chúc…. Trong chuyến thực tế tại tỉnh Hà Nam, đoàn công tác Khoa Lý luận chính trị cũng đã về thăm và làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam, nghe báo cáo hoạt động về tổ chức hoạt động công đoàn cơ sở.

          Sau hai ngày đi nghiên cứu thực tế, các giảng viên Khoa Lý luận chính trị đã có thêm nhiều kiến thức thực tiễn về cơ cấu tổ chức và hoạt động hệ thống chính trị cơ sở và sự vận hành của một số thiết chế văn hóa - tôn giáo, từ đó vận dụng làm sinh động nội dung bài học nhằm nâng cao chất lượng công tác giảng dạy lý luận chính trị hiện nay tại Trường Đại học Công đoàn.

Dưới đây là một số hình ảnh

 

ThS. Nguyễn Công Đức – Khoa LLCT

Tin liên quan
Top