Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

HỘI THẢO KHOA HỌC “ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUI, THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ NGÀNH XÃ HỘI HỌC”

 

Thực hiện kế hoạch số 76/KH-ĐHCĐ ngày 21/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn về việc cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài giai đoạn 2018 – 2023 và Kế hoạch số 15/KH-ĐHCĐ ngày 08/4/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn về việc triển khai cập nhật, đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy, theo hệ thống tín chỉ các ngành đào tạo của Trường Đại học Công đoàn năm 2019.

Ngày 31/5/2019, Khoa Xã hội hộc – Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá chương trình đào tạo đại học hệ chính qui, theo hệ thống tín chỉ ngành Xã hội họctại Trường Đại học Công đoàn, nhằm mục tiêu sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngành Xã hội học của Trường Đại học Công đoàn.

Tham dự Hội thảo có: Đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, đại diện các đơn vị sử dụng lao động, đại diện nhà Khoa học, quản lý Khoa học, các giảng viên, đại diện các cơ sở đào tạo tại Hà Nội, đại diện Cựu sinh viên, đại diện Lãnh đạo nhà trường, các khoa, phòng bộ môn trong Nhà trường, đại diện các sinh viên đang học.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn tại Hội thảo, PGS.TS Hoàng Thị Nga – Phó Trưởng Khoa _ Phụ trách Khoa Xã hội học  khẳng định, để chất lượng đào tạo ngành Xã hội học ngày càng được nâng cao và cạnh tranh thành công hơn trong điều kiện hiện nay thì việc sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngành Xã hội học là rất quan trọng.

Sau đó là tham luận của các đại biểu, đóng góp ý kiến từ đại diện các doanh nghiệp. Hầu hết các đại biểu tham gia Hội thảo đều cho rằng kỹ năng là rất quan trọng đối với sinh viên Xã hội học. Vì vậy, chương trình đào tạo cần tăng các học phần về Kỹ năng mềm, Kỹ thuật nghiên cứu, Phương pháp nghiên cứu Xã hội học... Chú ý đến đáp ứng vị trí việc làm tại các Doanh nghiệp. Ý kiến của các cơ sở đào tạo và các nhà khoa học, giảng viên cũng nhất quán tăng cường Phương pháp nghiên cứu, thực tập; đổi tên gọi một số môn học cho mang tính hiện đại, dễ hiểu hấp dẫn với sinh viên. Ý kiến của các cựu sinh viên cho rằng Chương trình đào tạo cần đẩy mạnh Thực hành, thực tập sao cho sinh viên thành thạo để khi ra trường có thể làm việc được.

Kết quả của Hội thảo là cơ sở khoa học và thực tiễn giúp Khoa Xã hội học tiếp tục sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngành Xã hội học của Trường Đại học Công đoàn đảm bảo tính kế thừa, khoa học, cập nhật, liên thông và đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Tin liên quan
Top