Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

HỘI THẢO KHOA HỌC “ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUI, THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ NGÀNH XÃ HỘI HỌC”

 

 Trường đại hc Công đoàn nói chung và Khoa Xã hội học nói riêng trong nhiều năm qua đã và đang thực hiện công tác phát triển chương trình đào tạo với mục tiêu trang bị cho sinh viên vững kiến thức về lý thuyết và giỏi về thực hành để đáp ứng nhu cầu lao động của xã hội. Tuy nhiên với sự biến đổi nhanh chóng của xã hội đòi hỏi chương trình đào tạo phải đổi mới để trang bị một cách tốt nhất cho sinh viên sau khi ra trường.

Thực hiện kế hoạch số 76/KH-ĐHCĐ ngày 21/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn về việc cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài giai đoạn 2018 – 2023 và Kế hoạch số 15/KH-ĐHCĐ ngày 08/4/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn về việc triển khai cập nhật, đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy, theo hệ thống tín chỉ các ngành đào tạo của Trường Đại học Công đoàn năm 2019.

Ngày 31/5/2019, Khoa Xã hội hộc – Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá chương trình đào tạo đại học hệ chính qui, theo hệ thống tín chỉ ngành Xã hội học" tại Phòng Hội thảo Quốc tế, nhằm mục tiêu sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngành Xã hội học của Trường Đại học Công đoàn.

Tham dự Hội thảo có: Đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước; đại diện các đơn vị sử dụng lao động; đại diện Nhà khoa học, quản lý Khoa học, các giảng viên, đại diện các Cơ sở đào tạo Đại học và Sau đại học ngành Xã hội học tại Hà Nội; đại diện Cựu sinh viên; đại diện Lãnh đạo nhà trường, các Khoa, phòng Bộ môn trong Nhà trường; đại diện các sinh viên chính quy đang học tại Khoa Xã hội học.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn tại Hội thảo, PGS.TS Hoàng Thị Nga – Phó Phụ trách Khoa Xã hội học khẳng định, để chất lượng đào tạo ngành Xã hội học ngày càng được nâng cao và cạnh tranh thành công hơn trong điều kiện hiện nay thì việc sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngành Xã hội học là rất quan trọng.

Sau đó là tham luận của các đại biểu, đóng góp ý kiến từ đại diện các doanh nghiệp. Hầu hết các đại biểu tham gia Hội thảo đều cho rằng Kỹ năng nghề nghiệp là rất quan trọng đối với sinh viên Xã hội học. Vì vậy, chương trình đào tạo cần tăng các học phần về: Kỹ năng mềm, Kỹ thuật nghiên cứu, Phương pháp nghiên cứu... Chú ý hơn nhằm đáp ứng nhu cầu vị trí việc làm tại các Cơ quan, đơn vị, tổ chức, trung tâm nghiên cứu và doanh nghiệp hiện nay. Ý kiến của các cơ sở đào tạo và các nhà khoa học, giảng viên cũng nhất quán tăng cường Phương pháp nghiên cứu xã hội học; đổi tên gọi một số học phần cho mang tính hiện đại, dễ hiểu hấp dẫn với sinh viên. Ý kiến của các cựu sinh viên cho rằng, Chương trình đào tạo cần đẩy mạnh Thực hành, thực tập nhằm giúp sinh viên thành thạo để có thể làm việc luôn sau khi ra trường.

Kết quả của Hội thảo là cơ sở khoa học và thực tiễn giúp Khoa Xã hội học tiếp tục sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngành Xã hội học của Trường Đại học Công đoàn đảm bảo tính kế thừa, khoa học, cập nhật, liên thông. Đổi mới chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của xã hội, giúp được sinh viên có nhiều cơ hội hơn trong thị trường lao động thời kỳ hội nhập.

 

TS Phạm Thị Kim Xuyến – Khoa Xã hội học

 

Dưới đây là một số hình ảnh

 

 

Tin liên quan
Top