Tin Khác

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016 XÉT TUYỂN BỔ SUNG - ĐỢT 1

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2016                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                         

                                                                                                                   Hà Nội, ngày 01  tháng 9 năm 2016

 

THÔNG BÁO

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

 XÉT TUYỂN BỔ SUNG - ĐỢT 1

(Đây là điểm tuyển đối với HSPT khu vực 3)

Δ Khu vực = 0,5 điểm               Δ Đối tượng = 1,0 điểm

 

TT

Ngành

Mã ngành

Mã tổ hợp môn thi

Điểm Trúng tuyển NV1

Điểm Trúng tuyển NV2

1

Quan hệ lao động

D340408

A00, A01, D01

15.25

15.75

2

Bảo hộ Lao động

D850201

A00, A01

15.50

16.00

D850201M

D01

15.00

15.50

 

3

Xã hội học

D310301M

A01

15.75

16.25

D310301

C00

17.00

17.50

D01

15.00

15.50

4

Công tác xã hội

D760101M

A01

16.25

16.75

D760101

C00

17.25

17.75

D01

15.25

15.75

 

* Ghi chú:

 

- Danh sách thí sinh trúng tuyển. Bấm vào đây để xem

- Thí sinh có tên trong danh trúng tuyển, từ ngày 01/9 đến 17h ngày 09/9/2016, nếu nộp bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi tại Trường sẽ nhận Giấy báo nhập học tại phòng B101 (Nhà B). Thí sinh gửi bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi qua đường bưu điện, Nhà trường sẽ gửi Giấy báo nhập học qua đường bưu điện (trong trường hợp không nhận được Giấy báo nhập học, thí sinh vẫn đến làm thủ tục nhập học theo thời gian đã thông báo).

- Thời gian nhập học: từ ngày 01/9 đến ngày 15/9/2016.                    

- Mọi thông tin xin liên hệ: 043. 5335300; 043.8574419; 043.8573204; 043.8512713.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                 (đã ký)

 

 

TS. Phạm Văn Hà

 

 

 

Tin liên quan
Top